En stor del av all mat som produceras i världen hamnar aldrig i någons mage. Istället går den till spillo under produktionen eller slängs i sopen, visar en FN-rapport som presenterades i går. Därför startas nu en global kampanj för att minska matsvinnet.

En tredjedel av den mat som produceras i världen, eller 1,3 miljarder ton, går till spillo eller slängs varje år, istället för att ätas upp. I Europa och USA är situationen värst. Här äter vi inte upp mer än hälften av den mat som vi köper. Totalt slösas mat värd runt 6 000 miljarder kronor bort årligen, skriver Svenska Dagbladet.

– All mat som slösas bort i industriländerna uppgår till mer än den totala livsmedelsproduktionen i Afrika. Det är enorma mängder mat. I industriländerna är hälften av den bortkastade maten dessutom fullt ätbar men ratas ändå av konsumenter och producenter, sade Ann Tutweiler, biträdande generaldirektör vid FN:s livsmedelsorgan FAO vid en presskonferens i Genève i går, enligt Svd.
sopor
I utvecklingsländerna är brister i förvaringen, hanteringen och transporter en vanlig orsak. I industriländerna är det snarare lättja, låga priser och övertolkningar av bäst-före-datum, som gör att vi hellre slänger och köper nytt än tar vara på det som vi har. I affärerna ratas dessutom mängder av livsmedel för att de inte är estetiskt perfekta, enligt rapporten.

Därför startar FN:s miljöorgan och FAO, som står bakom rapporten, den världsomfattande kampanjen "Think. Eat. Save." för att försöka få bukt med slöseriet. En internationell informationskampanj till alla delar av livsmedelskedjan, från producenten, via affärer och restauranger, till konsumenten, ska öka vår medvetenhet om problemet och få oss att ta bättre hand om maten.

De råd som ges till konsumenter är bland annat att planera måltiderna bättre, skriva inköpslistor, undvika impulsköp, köpa frukter och grönsaker som inte är estetiskt perfekta, lita på sina egna sinnen mer än på bäst-före-datumet och att frysa in mat istället för att slänga den.

– Matsvinnet är ett oacceptabelt problem som håller på att bli mer dramatiskt, och kräver ett fundamentalt nytt sätt att tänka. Detta är fullständigt irrationellt för hushållen, miljön och framtida generationer. I en värld som kommer att växa från sju till nio miljarder fram till 2050 är matslöseriet helt fel, såväl ekonomiskt och miljömässigt som politiskt, sade Achim Steiner på presskonferensen.

Annons