Den senaste tiden har vårt köttätande ifrågasatts – särskilt det av rött kött som nöt, gris och lamm. Vår stora konsumtion av denna vara anses inte bara dålig för hälsan, den innebär också betydande påfrestningar på miljön. För att guida oss har SLU skapat köttguiden.

Jordbruksverket med flera anser att vi måste äta mindre kött i framtiden, men även valet av kött är en viktig faktor. Men vilket kött är egentligen bäst för miljön?

I köttdisken finns många olika aspekter att ta hänsyn till och det är inte alltid helt lätt att avgöra vad eller vilken kombination som är bäst. Ekologiskt eller inte? Svenskt eller importerat? Naturbeteskött? Svenskt sigill? Nöt, lamm, gris eller fågel?

Därför har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en köttguide, som ska hjälpa oss att göra miljösmarta val i butiken. Olika kombinationer av märkning, ursprung och köttslag har utvärderats och inordnats i ett system där de får en röd, gul eller grön gubbe beroende på hur bra de är ur fyra olika miljöaspekter, nämligen: klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och djurskydd och bete.

– Vi har valt att inte ge ett entydigt svar. Köttguiden lyfter i stället fram att det finns olika miljömål som ibland står mot varandra. På frågan om vilket kött man ska välja till middag finns det ju inget enkelt råd att ge, men genom bättre kunskap kan konsumenterna göra mer medvetna val. Det vi säkert kan säga är i alla fall att vi i västvärlden behöver dra ner på köttkonsumtionen om miljömålen ska nås, säger Elin Röös, initiativtagare till arbetet med Köttguiden, på SLU:s hemsida.

Även alternativa proteinkällor, som ägg, baljväxter och ost, finns med i guiden för jämförelsens skull.


Läs mer:

Annons