EU har beslutat att "vegetabiliskt fett" eller "vegetabilisk olja" ska preciseras i ingrediensförteckningen. Syftet är att underlätta för konsumenten att göra ett medvetet val.


Från och med den 13 december nästa år kommer livsmedelsindustrin inte längre att kunna dölja palmolja, eller andra oljor och fetter med dåligt rykte, på sina ingrediensförteckningar, enligt den nya EU-förordning om märkning av livsmedel som då träder i kraft.


På Becels margarin deklarerar
tillverkaren till exempel gärna
solrosolja, linfröolja och rapsolja
tydligt, medan palmoljan istället
döljs bakom uttrycket
"vegetabiliskt fett".
I de regler som gäller idag är det tillåtet att bara använda de så kallade kategoribeteckningarna "vegetabiliskt fett" eller "vegetabilisk olja", som används för att skilja dem från animaliska dito.


Samtidigt blir det inte längre möjligt för tillverkare att byta ut oljor eller fetter i receptet, allt eftersom vad som är billigast just då, utan att märkningen ändras. Det kommer till exempel inte att vara tillåtet att skriva "majsolja och/eller solrosolja".


Det blir dock tillåtet att skriva att uppräknade oljor används "i varierande proportion", vilket ger tillverkaren frihet att ändra andelarna utan att ändra ingrediensförteckningen.


I de nya reglerna ska det även för varje uppräknad olja (eller fett) framgå om den är "fullhärdad" eller "delvis härdad".


"Syftet med regeln är att konsumenten ska få vetskap om vilka oljor som ingår och därmed kunna göra ett medvetet val", skriver Livsmedelsverket i ett informationsmaterial om de nya reglerna.


Ivar Nilsson


Annons