Den svenska konsumtionen av mat och dryck har förändrats dramatiskt, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen, Li. Försäljningen av premiumprodukter går framåt, medan lågprisprodukter säljer sämre.


Li:s nya konjunkturenkät bland medlemsföretagen visar att försäljningen av mat och dryck har ökat de senaste tre åren. Det intressantare resultatet är dock att det framförallt är premiumprodukter som vi svenskar köper mer av, medan försäljningen av lågprisprodukter i princip ligger still.


– Konsumenterna tycks i betydligt större utsträckning välja högre matkvalitet framför lågt pris, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.


Nettoökningen av försäljningen i premiumsortimentet var 63 procent, medan lågprissortimentet istället backade med två procent. För bara ett år sedan var förhållandet det motsatta, enligt Li.


Annons