Findus förklarar på etiketten att "äkta majonnäs" betyder majonnäs med en "oljebaserad fetthalt på minst 80 %".
– Både Coops och Kavlis "äkta" majonnäser har lägre fetthalt än 80 procent, säger Björn Bernhardson.


Efter påtryckningar från kontrollmyndigheterna har Findus nu börjat skriva en förklaring till varför de använder begreppet "äkta" i namnet på sin majonnäs, ett begrepp som normalt inte är tillåtet.

Ordet "äkta" är enligt Livsmedelsverket ett så kallat "säljande uttryck", vilket inte får användas hur som helst på produkter utan att det förklaras vad det betyder, Regeln medförde bland annat att Äkta vara 2010 bytte namn på sin livsmedelsmärkning till Ä-märket.

Men samtidigt har Findus, Kavli och andra majonnästillverkare under lång tid använt denna beteckning i namnen på sina produkter. Först efter att myndigheterna vid flera tillfällen på senare tid påpekat för Findus att uttrycket "äkta" kan vara vilseledande eftersom det inte framgår vad som gör majonnäsen äkta, har nu företaget börjat förklara begreppet på sina förpackningar.

80 procents fetthalt

På baksidan av burkar och tuber kan man nu läsa följande text:


"Med 'äkta' menar vi att majonnäsen sedan lanseringen 1947 uppfyllt kraven på en oljebaserad fetthalt på minst 80 % som gällde under lång tid. I motsats till sk 'falsk' majonnäs som tillagades på t ex smör eller grädde."


Men Äkta varas ordförande Björn Bernhardson är inte imponerad av den nya texten.


– Både Coops och Kavlis majonnäser, som också kallas för "äkta", har lägre fetthalt än 80 procent, så det verkar ju inte hålla med om Findus definition. Vi tycker att begreppet "äkta majonnäs" fortfarande återstår att definiera, menar han.


Coop uppger att deras majonnäs innehåller 75 procent vegetabilisk olja. Kavli uppger inte hur mycket olja som har använts, men den totala fetthalten är här 77 procent. Båda alltså under de 80 procent som Findus påstår är gränsen för att få kalla en majonnäs för "äkta".


"Falsk" majonnäs

Dessutom är han kritisk till utläggningen om "falsk majonnäs".


– Har någon hört talas om att tillverkare idag blandar ut sin majonnäs med smör eller grädde? Däremot är den största ingrediensen i Findus egen "lätt majonnäs", med 32 procents fetthalt, vatten. Den om någon borde väl klassas som "falsk" och man kan ju tycka att det i så fall snarare är på denna som detta borde skrivas ut på etiketten, säger Björn Bernhardson.


Äkta vara har frågat kontrollmyndigheterna i Eslövs kommun och Solna stad för Kavlis respektive Coops majonnäser om inte även de borde behöva använda tilläggstexter, vilket de i dagsläget alltså inte gör.


FAKTA: Säljande uttryck
  • "Äkta", ”lyx”, ”fin”, ”färsk” och ”extra prima” är exempel på säljande uttryck, om vilka Livsmedelsverket skriver följande: "Om ett uttryck eller påstående används och ger konsumenterna intryck av att ett livsmedel har högre kvalitet än ett likadant livsmedel på marknaden /.../ ska det i märkningen motiveras på vilket sätt det aktuella livsmedlet har högre kvalitet.

  • Detta ska förklaras ”i direkt anslutning till det säljande uttrycket”.
Källa: Livsmedelsverket.


Är det här verkligen en äkta majonnäs?


Annons