En ny studie pekar på ytterligare risker med att äta charkvaror. Den som äter mycket bacon, skinka och korv, löper en ökad risk för att drabbas av och dö i hjärtsvikt, enligt en ny svensk studie.


De senaste åren har ett stort intag av rött kött, som fläsk, lamm och nöt, pekats ut som en hälsorisk och tros leda till ökad risk att drabbas av hjärtsjukdomar och olika cancersjukdomar. Särskilt riskfyllda anses processade köttprodukter vara.

Bacon 180[Wikimedia commons]Det bekräftas av en ny studie där man har följt 37 000 svenska män mellan 45-79 år under 13 år, som publicerad i den vetenskapliga tidskriften Circulation: heart failure.

Risken att drabbas av hjärtsvikt var 28 procent högre hos de män som åt mer än 75 gram charkvaror om dagen, jämfört med de som åt mindre än 25 gram om dagen. Risken att dö i av sjukdomen var dessutom dubbelt så hög hos de som åt mest, jämfört med de som åt minst.

– För att minska risken för hjärtsvikt och andra hjärt- och kärlsjukdomar föreslår vi att man avstår från processade charkvaror och begränsar mängden obehandlat rött kött till en eller två portioner i veckan, eller mindre, säger artikelns huvudförfattare Joanna Kaluza vid universitetet i Warszawa, enligt Svenska dagbladet.

En annan av författarna, Agneta Åkesson vid Karolinska institutet, pekar på flera möjlig orsaker till att intaget av charkprodukter innebar större risker jämfört med oprocessat kött. De är salta, vilket höjer blodtrycket, men de innehåller också nästan alltid konserveringsmedel, som nitrit och nitrat, och ofta också andra tillsatser, som vattenbindande fosfater. En tredje orsak som man pekar på är de cancerframkallande aromatiska kolväten, som bildas när produkterna röks eller grillas.

– Vi är forskare och man ska komma ihåg att det här bara är en studie. Den som gör kostrekommendationer måste väga samman alla studier på området. Men det här går inte på tvärs mot vad vi tidigare trott, säger Agneta Åkesson, enligt Svd,

Forskarna tillägger också att det kan finnas andra, okända, orsaker till sambanden mellan intaget av charkprodukter och risken för hjärtsvikt, exempelvis övriga kostvanor, även om man har försökt eliminera sådana felkällor.

Ivar Nilsson
Annons