Livsmedelsverket förnyar sig genom att även ta hänsyn till miljön i sina kostråd. Mer grönsaker och mindre rött kött. Men när det gäller hälsobiten borde de kanske ha tagit större hänsyn till den senaste forskningen vad gäller exempelvis fett och socker. 


Framstående forskare hävdar nämligen att inte ens det mättade fettet är farligt samtidigt som WHO tycker att de svenska råden om tillsatt socker borde vara strängare, skriver Henrik Ennart i Svenska Dagbladet.


Alternativet är tvärtom skippat detaljstyrningen och istället fokuserat på själva måltiden, bland annat hur processad maten är. Så gör man i Brasilien, vilket Mats-Eric Nilsson har skrivit om här >>

Annons