EU-parlamentet skickar tydlig signal om att de vill se en bättre märkning av alkoholdrycker i en nyligen antagen resolution.
EU-flaggaResolutionen, som Äkta vara tidigare har skrivit om, antogs vid ett sammanträde i slutet av april efter att tidigare i april röstats igenom i det ansvariga ENVI-utskottet. Syftet är att uppmana EU-kommissionen, som lagstiftar, att ta fram en ny alkoholstrategi, som dels ska hjälpa EU-länderna att minska alkoholskadorna, men också ge konsumenterna bättre information om innehållet.

När den nya Informationsförordningen för märkning av livsmedel började gälla i december förra året var drycker med över 1,2 volymprocent alkohol fortfarande undantagna från många av reglerna, bland annat närings- och ingrediensdeklaration. Senast vid årsskiftet skulle kommissionen dessutom ha presenterat en rapport som skulle utvärdera och eventuellt ta fram ett förslag till en sådan märkning samt ange vilka skälen till eventuella undantag från en sådan skulle vara, något som alltså ännu inte har skett.

Beslutet välkomnas av bland annat den europeiska bryggeriföreningen The Brewers of Europe samt konsumentgrupper.

Det paradoxala förhållandet att alkohol är undantaget från kalori- och ingrediensdeklaration som är obligatorisk för läsk, är oförsvarligt. All heder åt parlamentarikerna för att de sätter press på Kommissionen att ta sig an utmaningen, kommenterar Monique Goyens, generaldirektör för den europeiska konsumentorganisationen BEUC, beslutet.

Ivar Nilsson

Annons