Bin är livsviktiga. Tillsammans med andra pollinatörer fyller de en grundläggande funktion för våra ekosystem. Nästan alla blommande växter och cirka tre fjärdedelar av världens livsmedelsgrödor är helt eller delvis beroende av pollinering. Så de är viktiga för både för den biologiska mångfalden och vår livsmedelsförsörjning.

Men idag är bina hotade. Utbredda monokulturer och bekämpningsmedel gör att bina får svårt att hitta mat och boplatser och utsätter dem för skadliga kemikalier. Många vilda bin är därför utrotningshotade och tama honungsbin drabbas av massdöd.

Ett annat problem kopplat till bin är falsk honung. En stor del av den honung som finns i våra butiker är nämligen importerad och tyvärr ofta utblandad med billig sirap. Enligt en EU-rapport är 46 procent av den honung som importeras till unionen förfalskad (läs mer nedan). Det är inte bara tråkigt för konsumenten, utan drabbar också den inhemska biodlingen. Den förfalskade honungen är nämligen betydligt billigare, vilket slår ut inhemska biodlare eftersom de får sämre betalt för sin honung.

Här är lite intressanta länkar för den som vill veta mer om dessa ämnen:

  • Idag är det den av FN utsedda World Bee day, en dag för uppmärksamma pollinatörers viktiga roll och de hot som de står inför. Redan igår uppmärksammades detta vid ett FN-event, med en rad talare. Eventet går att se i efterhand. Se eventet här
  • På tisdag den 23 maj hålls ett seminarium i EU-parlamentet, som lyfter de hot och utmaningar som biodlingen står inför. Fokus är bland annat problemen med förfalskad honung och vad man kan göra åt det. Seminariet kan följas online, men kräver registrering. Läs mer här
  • I april skrev Äkta vara om en ny rapport från EU-kommissionen som visar att fusket med honung är ännu större än vad man tidigare har sett. Kina är den största exportören och även ursprunget till en stor del av den förfalskade honungen. Läs mer här
  • Vill du göra något för att hjälpa bin och andra pollinatörer? Skaffa ett bihotell! Naturskyddsföreningen har bra tips på hur du går till väga. Det gäller dock att se upp med en del färdiga insektshotell som finns i handeln, eftersom hålen i dessa kan vara både för stora och för grunda för att passa bin, skriver Råd & Rön.
  • Tips på hur man hittar oförfalskad honung finns i vår Livsmedelsguide. Se här

Ivar Nilsson

Annons