Honung

Livsmedel, uppdaterad 17 May 2023

Honung är den produkt som bin framställer av pollen och nektar. För att få kallas honung får inget ha tillförts eller tagits bort. Trots det är fusket med honung omfattande. Honung är det sjätte vanligaste livsmedlet som det fuskas med inom EU. Bland annat handlar det om att tillverkarna har spätt ut honungen med billigare sockerarter, som fruktos- eller majssirap, eller att man skriver att honungen är exempelvis svensk istället för importerad. 

All honung är i färskt tillstånd rinnande, men med tiden kristalliseras den, vilket innebär att den blir fast och inte längre genomskinlig. Akaciahonung, som huvudsakligen kommer från Ungern, har dock en sammansättning av sockerarter som gör att den förblir flytande.

Eftersom den flytande honungen är eftertraktad försöker vissa tillverkare förhindra kristalliseringen. Det kan man bland annat göra genom att värma upp den till 85 grader under en längre tid, vilket dock förändrar smaken och förstör mycket av nyttigheterna i honungen. Ett annat sätt är att blanda ut den med exempelvis fruktossirap.

Se upp för
billig importhonung. Här framgår det ofta inte varifrån råvaran kommer. Står det bara att det är en "blandning av EU-honung och icke EU-honung" eller liknande kan man gissa att tillverkaren inte har varit lika noga med vad som har hamnat i burken. Ursprunget kan dessutom variera kraftigt, beroende på priser och tillgång från olika länder. Undvik också processad industrihonung som har värmebehandlats.

Leta efter
honung där ursprunget framgår, helst lokalproducerad sådan där biodlaren namnges. Mer småskalig honung värms oftast inte mer än obetydligt och man kan i större utsträckning lita på att man verkligen får vad man betalar för. Den smakar dessutom ofta betydligt mer och aromen kan även skilja sig åt betydligt beroende på från vilka blommor som bina har hämtat sin nektar, jämfört med utslätade blandningar av bulkhonung. Svenskt sigill har också startat en certifiering av svensk honung som ska garantera god kvalitet och frånvaro av fusk.

Ekologiskt
Det finns numera många EU-ekologiska sorter. Fler är också Krav-märkta, bland annat av varumärkena Änglamark, Favorit, I love eco, Lune de miel och Urtekram.

Läs mer

Honung förfalskas i stor skala

Ny märkning mot honungsfusk >>

Misstänkt honungsfusk utreds >>

Falsk honung stoppad >> 


Annons
Livsmedel A-ö