SENARE TILLÄGG: Aspartam klassades precis som förväntat som "eventuellt cancerframkallande".

Initierade källor uppger för nyhetsbyrån att sötningsmedlet, som används flitigt i olika lightprodukter, kommer att klassas som ”eventuellt cancerframkallande” av WHO:s internationella byrå för cancerforskning, IARC. Beslutet ska offentliggöras nu i juli.

IARC har som uppgift att bedöma hur sannolikt det är att olika saker i samhället orsakar cancer, där ”eventuellt cancerframkallande” innebär en lägre misstankegrad. Det har dock inte bedömt hur mycket av sötningsmedlet som vi kan få i oss utan en ökad risk för cancer. Den uppgiften sköts av WHO:s expertgrupp för livsmedelstillsatser, JECFA, som även de håller på med en ny utvärdering av aspartam. Också resultatet av denna ska presenteras nu i juli.

Omdebatterad tillsats
Sedan 1981 har JECFA bedömt aspartam som säkert i de halter som det vanligtvis konsumeras, en linje som lagstiftare i bland annat EU och USA också har valt att gå på. Eventuella cancerrisker har dock debatterats flitigt genom åren, med vissa studier som har pekat på en ökad cancerrisk. Den senaste i raden är en stor fransk observationsstudie som publicerades förra året och som visade att ett stort intag av aspartam och acesulfam-K förknippades med en något ökad risk att drabbas av cancer. Livsmedelsindustrin och livsmedelsmyndigheter har dock pekat på brister i flera av studierna och framhållit att det inte finns några bevis för att ämnet är skadligt.

Sötningsmedel ifrågasätts av fler skäl
Men även andra aspekter av aspartam – samt flera andra sötningsmedel – har ifrågasatts den senaste tiden.

Förra året kom en studie som visar att apartam, stevia, suckralos och sackarin kan förändra tarmfloran hos människor, vilket inte innebär någon direkt risk i sig, men som forskarna menar behöver utredas vidare.

WHO avråder från användning
I maj i år gick WHO dessutom ut med nya riktlinjer för sötningsmedel, där man avråder från användning av icke energigivande sötningsmedel för viktminskning eller för att minska risken att drabbas av livsstilssjukdomar.

Organisationens genomgång av den tillgängliga forskningen pekar på att användningen av sötningsmedel inte medför någon långvarig minskning av kroppsfett hos vuxna eller barn, endast kortvarig sådan. Man pekar också på att det kan finnas oönskade bieffekter vid långvarig användning av sötningsmedel, bland annat ökad risk att drabbas av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Ivar Nilsson

Bli medlem