I tider som dessa, med hög inflation, ökande priser och pressad ekonomi, är aktörer i civilsamhället som främjar konsumenterna extra viktiga. Det var också vad finansministern och civilministern sa i våras. Därför ville de öka stödet till sådana aktörer. Nu tar de istället bort det helt – och utan förklaring.

Det nuvarande stödet är småpengar i förhållande till den totala budgetens storlek. Samtidigt gör stödet stor nytta för en fungerande marknad, för svenska konsumenter och inte minst för de svenska konsumenternas röst i EU, där många viktiga beslut på konsumentområdet fattas.

Läs hela debattartikeln i Altinget här

Annons