Om vi inte gillar vad ett företag gör, så är många av oss beredda att helt sluta köpa deras produkter. En ny undersökning visar att 29 procent av svenskarna har bojkottat ett varumärke till följd av en skandal eller ett negativt rykte.

De vanligaste orsakerna till bojkotten, som kan gälla alla typer av varor, har dels att göra med företagens etik och moral, men också hur produkterna påverkar oss själva, enligt Yougovs rapport "Sweden: The Brand Boycotter". Vanligast är att djur behandlas illa (39%), att en produkt har negativ påverkan på konsumentens hälsa (38%) eller att arbetsvillkoren för de anställda är dåliga (37%).

Undersökningen visar också att konsumentens förtroende för varumärket ofta skadas för lång tid. En fjärdedel svarar att de börjat använda produkten igen, medan endast fem procent svarar att de har börjat använda det i samma omfattning som tidigare.

Siffrorna bygger på intervjuer med 2 000 svenskar, över 18 år, utförda den 2-4 juni 2017.


Annons