Vad är det för skillnad på Krav-märkt och EU:s ekologiska märkning? Reglerna är huvudsakligen desamma, men Krav har strängare och mer långtgående regler på några områden. Ett av dessa är livsmedelstillsatser, där Krav tillåter att färre sådana ämnen får tillsättas i produkterna.

Bland annat får man inte använda natriumnitrit (E250) och besläktade konserveringsmedel, som annars är mycket vanliga i charkprodukter och som kan bilda cancerframkallande nitrosaminer.

Tolv nya tillsatser
Men krafter inom Krav vill nu ännu en gång ändra på detta. Just nu är ett remissförslag ute om att tillåta tolv nya tillsatser. Tillsatserna är i nuläget tillåtna i EU-ekologiska produkter, men alltså inte i Krav-märkta. Som skäl framförs att det skulle minska marknadshinder och möjliggöra ökad produktion av Krav-märkta livsmedel. Man pekar särskilt ut att den Krav-märkta grisproduktionen skulle gynnas om nitrit skulle tillåtas i charkprodukter, som ofta baseras på just griskött.

– Vi tycker att det här är helt galet. Vi tror inte att sänkta krav är rätt väg att gå. Vad är Krav utan sina krav, undrar Äkta varas ordförande Björn Bernhardson och fortsätter:

– När det gäller nitrit finns det dessutom många exempel på att det går utmärkt att göra nitritfria charkprodukter, även i stor skala. Tyvärr saknas nog denna vilja hos flera av storbolagen bland Kravs medlemmar, som snarare har gjort sig kända för att motarbeta nitritfritt. Titta på Danmark, där är nitrit inte ens tillåtet i EU-ekologiska produkter.

Han tycker inte att Krav har gjort sin hemläxa och inte tagit reda på hur många som egentligen är intresserade av att köpa nitritfritt.

– Jag är övertygad om att kundunderlaget är tillräckligt om de verkligen försöker.

Läs mer om nitrit i charkprodukter här

Fler tillsatser i Krav-märkta
Regeländringen skulle dessutom få som resultat att det i Krav-märkta produkter skulle tillåtas fler tillsatser än i EU-ekologiska. Krav tillåter nämligen redan idag åtta tillsatser i fiskprodukter, som inte är godkända i EU-ekologiskt. Det nya förslaget skulle därför innebära att Krav plötsligt tillåter 64 tillsatser, jämfört med 56 stycken i EU-ekologiskt.

– Vi tror att det här skulle kunna få konsumenter att tappa förtroendet för Krav och i förlängningen leda till att värdet av märkningen minskar, säger Björn Bernhardson.

Äkta vara har skickat in kritiken mot remissförslaget till Krav.

FAKTA: Tillsatser i Krav-märkt
  • Idag är 52 tillsatser tillåtna i Krav-märkta produkter, jämfört med 56 i EU-ekologiska.
  • Förslaget är att tillåta följande tolv tillsatser: natriumnitrit (E250), kaliumnitrat (E252), natriumaskorbat (E301), vegetabiliskt kol (E153), annattoextrakt av bixin (E160b(i)), annattoextrakt av norbixin (E160b(ii)), natriumlaktat (E325), cellulosa (E460), hydroxipropylmetylcellulosa (E464), talk (E553b), helium (E939) och erytritol (E968).
  • Följande åtta tillsatser är sedan tidigare tillåtna i Krav-märkta produkter, men inte i EU-ekologiska: ättiksyra (E260), sorbinsyra (E200), kaliumsorbat (E202), kalciumsorbat (E203), natriumbensoat (E211), kaliumbensoat (E212), kalciumbensoat (E213) och kalciumhydroxid (E526).
  • Förslaget skulle resultera i att antalet tillåtna tillsatser i Krav-märkta produkter skulle öka från 52 till 64.


Ivar Nilsson

Annons