Nitrit är ett konserveringsmedel som finns i nästan alla charkprodukter, även i ekologiska. I produkter märkta med Krav-märket är det dock inte tillåtet. Skälet till förbudet är bland annat att nitrit kan bilda cancerframkallande nitrosaminer.

Nu vill vissa medlemmar i den ekonomiska föreningen Krav tillåta natriumnitrit (E250) och två andra tillsatser. Det är dock inte första gången. 2017 gick ett snarlikt förslag om att ta bort nitritförbudet hela vägen till remiss.

Nu som då är skälet att man vill öka andel Krav-uppfödda grisar genom att göra det mer lönsamt. En stor del av köttet på en gris används nämligen till charkprodukter, som korv, skinka, leverpastej och bacon. I dag säljs charkprodukterna ofta som EU-ekologiska, till ett lägre pris, trots att grisarna har fötts upp enligt Kravs strängare och mer kostsamma regler med bland annat möjlighet för grisarna att böka i jorden.

Efter protester mot förslaget, bland annat från Äkta vara, stoppades det och det dröjde tills nu innan man valde att ta upp frågan igen.

I förmiddags hölls ett möte med en referensgrupp, där Äkta vara ingick (den enda representanten för konsumentsidan), som skulle komma med input i frågan. Äkta varas inställning är förstås att förbudet bör bestå. Det går alldeles utmärkt att göra säkra charkprodukter utan nitrit, även i större skala. Samtidigt verkar nitrit vara skadligare än man tidigare har trott och myndigheterna utreder därför en sänkning av de tillåtna halterna. Mer om vår inställning i nitritfrågan finns här

I gruppen deltog även uppfödare av Krav-grisar, företrädare för ett köttföretag men också företrädare för två stora livsmedelskedjor, som båda är medlemmar i Krav. Särskilt kategorichefen på en av kedjorna (Krav vill inte att vi ska berätta vilken) var en hårdnackad motståndare mot nitritfritt och sa upprepade gånger att de aldrig kommer att ta in några nitritfria produkter under kedjans egna varumärken.

– Det är just den här motviljan hos de stora kedjorna och även charkföretagen, som är problemet. Hade man bara gett nitritfritt en ärlig chans, så är jag övertygad om att konsumenter hade varit beredda att betala mer för en Krav-märkt och nitritfri produkt. Och då hade grisbönderna också fått mer betalt för en bättre uppfödning, utan att behöva stoppa nitrit i produkterna, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

I morgon onsdag håller Krav en öppen hearing om förslaget, där den som vill kan få lyssna på argumenten och framföra egna synpunkter. Den hålls digitalt och anmälan sker här (skriv konsument fältet för ”organisation”)

Det är sedan upp till Kravs styrelse (den 23 maj) att avgöra om de vill gå vidare med förslaget.

Ivar Nilsson


Annons