Vid nyår återinförs fängelse för livsmedelsbrott samtidigt som sanktionsavgifter införs för mindre allvarliga överträdelser.

Problem med olika former av brott mot livsmedelslagen har lett till att straffen skärps från den 1 januari 2019. 

– Regelbrotten kan till exempel handla om att man märker livsmedel på ett missvisande sätt eller har obefintliga hygienrutiner i sin verksamhet. Konsumenten kan bli allvarligt sjuk av den här maten, säger Jan Sjögren, avdelningschef för livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.

Med fängelsestraff, på upp till två år, åter i straffskalan ökar polisens och åklagarens möjligheter att utreda och prioritera dessa brott.

– Det här är en stor och positiv förändring för både konsumenterna och dessutom alla seriösa livsmedelsföretag, säger Jan Sjögren. Idag kan man utan kännbara konsekvenser bryta mot reglerna, vilket gör att konkurrensen snedvrids och drabbar de företag som vill göra rätt.

Dessutom införs en ny sanktionsavgift för mindre allvarliga överträdelser. Det nuvarande systemet med böter har fungerat dåligt, främst för att de har haft låg prioritet hos polis och åklagare. Den nya avgiften utdöms istället ut direkt av kontrollmyndigheten, oavsett om överträdelsen har varit uppsåtlig eller har skett av oaktsamhet.

Ivar Nilsson

Läs mer

Förslag om sanktionsavgifter vid fler livsmedelsbrott >>

Regeringen föreslår fängelse för livsmedelsbrott >>


Annons