Sedan för höga halter av dioxin hittats i fläskkött från Irland har Livsmedelsverkets tillsynsavdelning beslutat att avråda konsumenter att äta köttet fram tills dess att man vet mer. Det är vissa svårigheter att spåra importen och man vet därför ännu inte med säkerhet hur mycket av köttet nått Sverige.

 

Giftet kommer från djurfoder från en tillverkare. Dioxinhalten, som är mellan 80 och 200 gånger över gränsvärdet, klassas inte som akut hälsofara, däremot en ökad hälsorisk, enligt TT.


Åke Rutegård, vd på Kött- och Charkföretagen, säger till tidningen Fri Köpenskap att han uppmanar konsumenterna att läsa på förpackningen innan man köper fläskkött.


Problemet är dels att det inte finns några absoluta krav på att ursprungsmärka fläskkött, det sker frivilligt, dels att den största delen av den irländska importen av griskött inte går till butik utan till storhushåll och färdigmatsindustrin. 

 

Via EU:s livmedelsvarningssystem har det framkommit att företaget Gelita i Skåne har tagit in 600 ton fläsksvål från Irland. Findus och Subways har själva meddelat  Livsmedelsverket att de importerat från Irland. Även Dafgårds har köpt in ,, ton irländskt bacon och de produkter där det ingår är stoppade.


Magnus Dafgård, vice vd på Dafgård, säger till Radio Skaraborg att de produkter som berörs är tärnat bacon, som sålts till storhushåll och restauranger. Nu har resterande lager inne på företaget stoppats från försäljning.


– Det lagret spärrar vi och så har vi informerat kunderna, som i sin tur har spärrat lagret. Andra konsumentprodukter innehåller inte irländskt fläskkött.


Vad Findus och Subways tillverkar kanske är känt för de flesta. Gelita, som är ett världsomspännande, men för konsumenter mer anonymt företag i Skåne, tillverkar gelatin.


Gelatinprodukter finns inte bara i godis utan i många av våra vardagliga livsmedelsprodukter, som exempelvis yoghurt och bakverk och korv.


Livsmedelsverket har också på sin lista över företag som tagit emot irländskt griskött lagt till det för vanliga konsumenter anonyma företaget Atria. Säger man varumärken som Ridderheims, Lönneberga, Lithells och Sibylla är namnen mer bekanta.


Livsmedelsverket har också fått uppgifter om att nötkött från Irland innehåller dioxin. Det är allvarligt, skriver verket i ett pressmeddelande.

Det är kött från tre gårdar som drabbats. Dioxinnivåerna är lägre än för grisköttet, men klart över gränsvärdet.


Bildtext: En av de återkallade produkterna: Findus Minicalzone som säljs både i butik och till storhushåll.


Läs mer "Svenskt kött testas för sällan" >>

Fakta Dioxin >>

Dessa produkter återkallas >>

Annons