I maj förra året skrev Äkta vara om att Frankrike beslutat att förbjuda det vita färgämnet titandioxid (E171) i livsmedel som tillverkas och säljs i landet. Skälet var att franska myndigheter inte anser att de kan garantera att det är säkert att äta, eftersom en djurstudie visar att små partiklar av ämnet, så kallade nanopartiklar, kan passera tarmväggen och nå andra delar av kroppen. Nu vid årsskiftet trädde förbudet i kraft.

I det senaste numret av konsumenttidningen Råd & Rön har tittat närmare på just titandioxid och det franska förbudet. De har också granskat innehållet i 298 sorters plockgodis och funnit titandioxid i sju procent av dessa. 

Tidningen intervjuar bland annat Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft, som liksom kollegor i en rad andra europeiska konsumentorganisationer, anser att ämnet bör förbjudas i hela EU.

– Det här ämnet har ingen som helst konsumentnytta och andra producenter har visat att det går bra att fasa ut det. Försiktighetsprincipen måste bli central vid bedömning av tillsatser. Även om riskerna inte är klart bevisade handlar det om sådant som barn faktiskt stoppar i munnen, ibland i stora mängder. Det borde räcka som skäl att göra som Frankrike och stoppa ämnet, säger han till tidningen.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, har tidigare bedömt ämnet som säkert, men har nu beställt nya studier för att klargöra om så verkligen är fallet. I väntan på resultatet har man beslutat att ämnet ska vara fortsatt tillåtet i unionen, men att man samtidigt kommer att respektera det franska förbudet, vars laglighet har ifrågasatts från vissa håll.

EFSA har även tagit fram en ny specifikation för tillsatsen, som begränsar andel av de potentiellt skadliga nanopartiklarna till 0,5 procent. Beslut om denna väntas fattas i april, enligt Råd & Rön.

– Man begränsar användningen till den titandioxid som EFSA har utvärderat och sagt är säker. Våra experter på Livsmedelsverket tycker exakt som EFSA och ser ingen anledning till att tycka att utvärderingen är fel någonstans, säger Carmina Ionescu, ämneskoordinator för EU-samordning och export på Livsmedelsverket, till tidningen.

FAKTA: Titandioxid
  • Titandioxid är ett vitt pulver som bland annat används som färgämne i godis. Det innehåller partiklar av olika storlekar, bland annat så kallade nanopartiklar.
  • Råd & Röns undersökning fann man det bland annat i följande godissorter: Brains, Chokladlinser, Pit Stop Fizzy, Rainbow sticks, Skittles, Stora Peps, Watermelon Rocketz.

Ivar Nilsson

Annons