Titandioxid, E171, är ett tillåtet färgämne i EU. Det används som vitt pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm, men också i livsmedel som godis, tuggummi, bakverk och vissa lättprodukter.

EU:s expertpanel har flera gånger utrett tillsatsens säkerhet, senast förra året, men har varje gång kommit fram till att det inte finns några risker med ämnet.

"Kan passera tarmväggen"

I Frankrike har man dock inte nöjt sig med detta. Där fick den franska hälsa- och säkerhetsmyndigheten ANSES i uppdrag att göra en egen utredning, efter att en djurstudie funnit att ämnet kan passera tarmväggen och nå andra delar av kroppen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Den utredningen kom, i motsats till EU:s, fram till att det saknas tillräckliga belägg för att garantera att ämnet är säkert för människor. Därför beslutade landet nyligen att av försiktighetsskäl förbjuda försäljning av produkter som innehåller tillsatsen, från och med nästa år.

"ANSES betonar i sitt utlåtande att riskutvärderingen av denna tillsats fortfarande lider av en brist på data som marknadsförarna och producenterna av tillsatsen borde ha tillhandahållit", skriver de franska ministrarna på ekonomi- och miljöområdet i ett gemensamt uttalande, enligt nyhetsbyrån.

Kräver förbud i EU

Efter det franska beslutet har nu ett antal europeiska konsument-, hälso- och miljöorganisationer, bland annat BEUC, Foodwatch och SAFE, skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen där de kräver att titandioxid förbjuds i hela unionen.

Förutom osäkerheten kring tillsatsens hälsoeffekter pekar organisationerna även på att det inte finns något tekniskt behov av tillsatsen och att den endast används av estetiska skäl. Flera producenter har dessutom redan plockat bort den ur sina produkter eller är på väg att göra det.

– Mot bakgrund av detta är det hög tid att EU:s beslutsfattare tillämpar försiktighetsprincipen och tar bort E171 från unionens lista över tillåtna tillsatser, säger Camille Perrin, ansvarig för livsmedelspolitik på BEUC, till branschtidningen Foodnavigator.

Ivar Nilsson

Läs mer

Studie: färgämne kan störa matsmältningen >>


Annons