USA har tröttnat på EU och försöken att förhandla fram en lösning på den tolv år gamla konflikten om klorbehandlad kyckling. Nu anmäls EU:s förbud till världshandelsorganisationen WTO, skriver ATL-tidningen.


I USA är metoden att tvätta kycklingkött med kemikalier tillåten. Metoden används för att få bort sjukdomsalstrande bakterier. Kycklinguppfödarna har därför inte behövt satsa på att få bort exempelvis salmonellasmitta från sina djur.

Enligt EU:s regler får kyckling som ska ätas av europeiska konsumenter endast tvättas i drickbart vatten. EU införde förbudet mot import av kött behandlat med kemikalier 1997. Unionens livsmedelsmyndighet EFSA bedömer att metoden inte innebär några hälsorisker för den som äter av det,
EU:s medlemsländer har hårdnackat sagt nej eftersom metoden kan skapa resistenta bakterier. Så sent som i december förra året röstade 26 av 27 ministrar nej till EU-kommissionens förslag som syftade till att öppna för import av kyckling från USA.

Svenska kycklinguppfödare tar också avstånd från klormetoden och branschorganisationen Svensk Fågel anser att det är bättre att producenterna ser till att produktionen är så pass hygienisk att den förhindrar bakterier.'

Det är tyvärr inte bara i USA som kycklingkött tvättas i klor. Metoden används också i Europa, men bara på kött som ska exporteras avslöjande Financial Times förra året. Även om det i tolv år har varit förbjudet att importera sådan kyckling till EU använder franska slakterier metoden på kycklingar som ska exporteras till bland annat Saudiarabien.

Sökresultat för kyckling


Annons