Den ekologiska odlingen växer, men är fortfarande inte i närheten av att nå det mål som regeringen har satt upp.

Regeringens mål var att certifierad ekologisk odling skulle ske på 20 procent av jordbruksmarken i Sverige vid utgången av 2010. Enligt statistik från Jordbruksverket var andelen ekologisk åkermark knappt tio procent förra året, vilken alltså skulle behöva fördubblas för att uppnå målet.

Mellan 2008 och 2009 utökades andelen ekologisk jordbruksmark med 14,5 procent, något som enligt Jordbruksverket också ger en fingervisning om årets tillväxt. Även om man räknar med de jordbruk som var under ekologisk omställning förra året, kommer man fortfarande bara upp i 12,5 procent ekologisk jordbruksmark.

Den största ekologiska grödan är slåtter- och betesvall, som odlas på över hälften av de ekologiska åkrarna, följd av spannmål på drygt en fjärdedel. Störst andel ekologiska odlingar fanns förra året i Värmland och Jämtlands län, där andelen omställd jordbruksmark var 14 procent. I andra änden av listan återfinns Skåne län, där endast 3,8 procent av åkermarken är ekologiskt certifierad.

Annons