Syftet är att sätta fokus på matvaror som är unika för Sverige eller för vissa områden i landet och som i vissa fall riskerar att försvinna.

– Kulturmatkassen är motsatsen till den utslätade och globaliserade maten. Den vill i stället lyfta fram matvaror med kulturhistoriska rötter för att på det viset främja den gastronomiska mångfalden och därmed också den biologiska mångfalden. Det finns ett direkt samband mellan naturen och våra tallrikar, säger Hans Naess, preses i Kålrotsakademien som ligger bakom initiativet.

Med allmänhetens hjälp ska man från nu och en månad framåt undersöka livsmedelsbutikernas utbud av 38 utvalda matvaror, som man anser har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Det handlar om välkända produkter som norrländsk mandelpotatis, älgkött och Kalix löjrom, men också om mer sällsynta produkter som Upplandskubb, gurpi och hånnlamb.

– Inventeringen är tänkt att ske en gång om året och ge en bild av vilka matvaror som är mest sällsynta och därmed också hotade. Vi kommer även att utse en vinnare, nämligen den butik som har det bredaste utbudet av kulturhistoriskt viktiga livsmedel, säger Martin Ragnar, sekreterare i Kålrotsakademien.

Om du är nyfiken på initiativet, hur produkterna har valts ut eller vill hjälpa till att inventera så hittar du mer information på kulturmatkassen.se

Annons