Hej Livsmedelsverket!

År 2005 tog ni fram föreskrifter för cider, eftersom det då inte fanns några regler för vad som får kallas för cider. Syftet var att förenkla tillsynen och lösa konflikter mellan olika intressenter.

Den tredje paragrafen i dessa regler lyder så här:

3 § Alkoholen i cider får enbart härröra från fermenteringen av äppeljuice eller fermenteringen av päronjuice, förutom den minsta mängd alkohol som varit nödvändig som lösningsmedel för tillsatser eller aromer. (LIVSFS 2005:11)

Där står väldigt tydligt var alkoholen i cider får komma ifrån. Det är från jäsningen av det socker som finns i frukten samt en liten mängd från eventuella aromämnen.

Ändå innehåller en stor del av den cider som säljs i Sverige alkohol som kommer från en helt annan källa, visar en granskning som Äkta vara har gjort. Den kommer nämligen från jäsningen av helt vanligt socker.

Man kan inte läsa den aktuella paragrafen på något annat sätt än att detta inte är tillåtet. Det finns inte heller någon annan paragraf i föreskrifterna som gör det tillåtet. Trots det tillverkar stora svenska företag sin cider på just detta sätt.

Äkta vara har flera gånger påtalat situationen för både kommunal kontrollmyndighet och Livsmedelsverket, men ingenting händer.

Ciderjättarna har nu tillverkat cider som bryter mot reglerna i 16 år.

Varför låter ni detta fortgå?
Och hur länge har ni tänkt låta dem fortsätta?

Med vänlig hälsning,
Konsumentföreningen Äkta vara

Annons