Vad innehåller cider? Har du följt Äkta vara vet du kanske att det är rätt lite äppeljuice i den och rätt mycket annat. I alla fall i den cider som görs i Sverige. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter från 2005 behöver den endast innehålla 15 procent juice, vilket ska jämföras med närmare 100 procent i exempelvis Frankrike. Resten utgörs ofta av vatten, socker, aromämnen och olika tillsatser.

Men även om man kan ha invändningar mot den löjligt låga juicehalten, så följer ju tillverkarna ändå reglerna. Eller gör de verkligen det?

Alkohol från jäsning
Cider, liksom vin, tillverkas genom jäsning (även kallat fermentering). Under denna process omvandlas de sockerarter som finns naturligt i juicen till alkohol. Man skulle kunna säga att jästsvamparna ”äter” socker och ”kissar ut” alkohol, ju mer socker, desto mer alkohol.

Så varifrån kommer alkoholen i den svenska cidern? I Livsmedelsverkets föreskrifter om cider (LIVSFS 2005:11) står följande:

3 § Alkoholen i cider får enbart härröra från fermenteringen av äppeljuice eller fermenteringen av päronjuice, förutom den minsta mängd alkohol som varit nödvändig som lösningsmedel för tillsatser eller aromer.

Mängden alkohol som följer med tillsatser eller aromer utgör endast en liten del och är inte det som är intressant i denna paragraf. I stället är det den gulmarkerade texten som vi här ska lägga märke till. Den föreskriver att alkoholen enbart får komma från jäsningen av juice.

Hemliga ingredienser
Men Äkta vara kan berätta att en stor del av den cider som säljs på Systembolaget är tillverkad i strid med denna paragraf. Ofta kommer merparten av alkoholen i stället från jäsning av tillsatt socker, visar beräkningar som Äkta vara har gjort. Syftet är att öka alkoholhalten och göra det möjligt att blanda ut cidern med billigt vatten.

Vad tillverkaren egentligen har blandat i är det som konsument svårt att veta, eftersom alkoholdrycker inte behöver ha vare sig ingrediensförteckning eller näringsdeklaration. Men på vissa förpackningar har man ändå skrivit ut ingredienserna, exempelvis på en del av ciderjätten Kopparbergs burkar.

Äkta vara anmälde 2019 en av företagets produkter för att bryta mot ovanstående paragraf. I ingrediensförteckningen kunde vi se att den innehöll mer vatten än jäst äppeljuice, vilket innebär att man omöjligen kunnat generera den mängd alkohol som anges på förpackningen.

Erkänner sockertillsats
Och vi hade rätt, erkände bryggerijätten, men det kommunalförbund som utövar kontrollen över företaget gjorde ändå inget åt saken. Bryggeriet menade nämligen att det är tillåtet att blanda i socker i juicen i syfte att öka alkoholhalten, med hänvisning till en vägledning som Livsmedelsverket skrivit två år efter att föreskrifterna för cider infördes. Och det accepterade livsmedelsinspektören.

Detta är felaktigt. Det står visserligen i en kommentar i vägledningen, dock till en annan paragraf, att ”socker får även användas vid fermenteringen”. Men det är i sammanhanget irrelevant, eftersom en vägledning inte är gällande lagstiftning. Vägledningen ska ”beskriva och tolka innehållet i gällande lagstiftning”, som det står i inledningen till det aktuella dokumentet. Men det kan inte tillföra ny lagstiftning, vilket det skulle vara frågan om här. Dessutom har den aktuella vägledningen dragits tillbaka av Livsmedelsverket.

Långt ifrån ensamma
Den anmälda produkten från Kopparberg är bara ett exempel bland många. Eftersom cidertillverkarna har rätt att hålla ingredienserna hemliga för oss konsumenter, vilket många också gör, är det svårt att veta exakt hur många som bryter mot reglerna. Vi har ändå kunnat identifiera flera andra produkter, bland Systembolagets storsäljare, som uppenbarligen bryter mot den aktuella paragrafen. I några av dessa produkter står det tillsatta sockret för närmare tre fjärdedelar av alkoholen, enligt Äkta varas beräkningar.

Livsmedelsverket låter det ske
Äkta vara har flera gånger kontaktat Livsmedelsverket angående efterlevnaden av föreskriften, men trots det händer ingenting.

Kopparberg och de andra ciderjättarna fortsätter alltjämt att tillverka cider som bryter mot de gällande föreskrifterna.

– Om det står att alkoholen ska komma från fermenteringen av juicen, då ska den väl göra det? Det är skandal att man inte ens ser till att reglerna följs, särskilt när alkoholdrycker ofta saknar ingrediensförteckning, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Äkta vara har nu skrivit ett öppet brev till Livsmedelsverket där vi kräver att situationen åtgärdas.

 FAKTA: Cider 
  • Cider är traditionellt en dryck som jäses av äppeljuice och/eller päronjuice, på samma sätt som vin jäses av druvjuice. Ingredienserna är alltså så gott som 100 procent juice. Så har den tillverkats genom historien och så tillverkas den fortfarande i ciderländer som Frankrike och Spanien.
  • I Sverige är det dock en helt annan historia. 2005 införde Livsmedelsverket regler för vad som får kallas för cider. Enligt dessa behöver endast 15 procent utgöras av juice. Resten får i princip vara samma ingredienser som i vanlig läsk, dvs vatten, socker, aromämnen och tillsatser.
  • Nästan all cider som tillverkas i Sverige är av denna typ. Det finns dock hantverksmässiga tillverkare i Sverige, som gör cider på traditionellt vis.


Ivar Nilsson

Annons