Kemiska tillsatser som används i industritillverkad mat och dryck är godkända och inte skadliga var och en för sig. Men det saknas vetenskapliga studier på hur flera kemiska tillsatser tillsammans under lång tid påverkar kroppen, cocktaileffekten som den kallas.

Forskare misstänker att flera olika kemiska tillsatser i mat och dryck tillsammans kan orsaka att hjärnans aptitregleringssystem sätts ur spel: mer hungerkänslor och mindre mättnadskänsla. Man vet inte ännu om detta är irreversibelt och det krävs mer forskning för att fastställa mekanismerna bakom.

Ska vi bortse från eventuella negativa effekter av ultraprocessad mat och dryck så länge vi inte känner till konsekvenserna? Eller bör vi hålla oss till den så kallade försiktighetsprincipen tills forskningen har hunnit ikapp?

Försiktighetsprincipen är en del av Miljöbalken
Försiktighetsprincipen 3 §
Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Att se dokumentären Vad matar vi våra barn med >> ger en sorglig igenkänning. Som livsstils- och diabetessköterska möter jag dagligen personer som kämpar med ständigt sug och svårighet att känna mättnad. Om det finns ett samband med regelbundet intag av ultraprocessad mat och omprogrammering av hjärnans system för hunger och mättnad är det allvarligt. Allt ansvar läggs på individen. Matindustrin inväntar mer forskning.

Det här är en så pass het potatis att den inte ens går att hålla i. Stora ekonomier står på spel. Nu tar jag på mig en mental grytlapp, rullar in denna heta potatis i centrum, sätter på strålkastaren och frågar forskare inom olika discipliner, ekonomer, entreprenörer, företagsledare och andra tänkare: Vad gör vi nu?

Jag är en bekymrad, obotlig optimist. Vi behöver en professor Balthazar. Till dess, om du frågar mig, är det försiktighetsprincipen som gäller. Alltså undvika mat och dryck med tillsatser som vi inte hittar hemma i våra vanliga kök.

Obs! Det är skillnad på processad och ultraprocessad mat
Denna blogg berör ultraprocessad mat och dryck. Du hittar utmärkt information och skillnaderna här:

https://www.aktavara.org/nyheter/144908/forskare-varnar-for-ultraprocessat >>

/Maria