I Kina finns Äkta vara inte på Facebook och våra snart 4000 gillare existerar inte. Inga andra facebookanvändare heller. I Sverige och i större delen av världen där sociala medier  är tillåtna är Facebook en folklig kraft som kan förändra. Det är därför Äkta varas Facebookruta på sajten är bortsuddad i Kina.


Björn Bernhardson, Nanjing


Fb i Kinaliten

Annons