Någon kommer på hur man kan limma ihop små slamsor av kött till en hel bit utan att det syns. Någon kommer på att man kan tjäna pengar på det. Mycket pengar. Någon kommer på att trycka på rätt knappar i EU-maskineriet och frågan hamnar på hög politisk nivå.

Livsmedelsindustrin är duktig på lobbying. Man har lyckats med en intensiv marknadsföring i EU:s korridorer för att få använda sin produkt: koagulationsenzymet trombin, som köttlim. För trots att det är svårt att hitta någon politiker som säger att produkten är bra, eller hävdar att tillsatsen gynnar konsumenten, verkar det inte gå att säga nej. Av taktiska skäl. För att vi överhuvudtaget ska få en märkning så att vi får veta vad vi köper.
Bussigt.

Just konsumentnyttan är det som ska vara huvudtemat i EU:s nya tillsatslagstiftning som kommer nästa år. Men i fallet med köttlimmet är det tydligt att det är producentnyttan som prioriteras. Vilket vid närmare eftertanke gäller för ganska många av de 368 tillsatser som EU har godkänt.

Sverige riskerar att få limmat kött vare sig vi eller våra politiker vill. Ansvaret läggs på konsumenterna att öppna plånboken och välja rätt – om vi nu verkligen får veta vad som är vad i köttdisken – och på producenterna att stå emot på en starkt konkurrensutsatt marknad, där spelet är oschysst för att några spelar med falska kort.

Vad blir nästa produkt industrilobbyn serverar våra politiker?
Annons