Scan föll på eget grepp. Halkade på egen baconskiva skulle man kunna säga. Slakterijättens bacon får inte märkas med den nya symbolen för svensk kött eftersom det inte lever upp till kraven för den nya ursprungsmärkningen. Köttet kommer visserligen från Sverige men är skivat och packat i Polen.

Svenskt köttloggaMärkningen Svenskt Kött har tagits emot väl bland konsumenterna. Enligt regelverket som spikades i våras ska "all köttråvara i produkten vara från gris, nöt, och/eller får och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige" för att få svenskmärkningen.


Scan var med och tog fram de nya tuffa reglerna, men nu visar det sig att Scans eget bacon klarar inte kraven. Skivning och packning kräver mycket personal, så därför har man byggt en toppmodern anläggning i Swinoucie, där arbetskraften är billigare.  


Det är därför Scan nu vill ändra de alldeles färska reglerna för ursprungsmärkning.  Men lyckligtvis håller inte alla parter i överenskommelsen med.

Vi ser i dagsläget ingen anledning att ändra regelverket utan tror att det är viktigt att det finns en tydlighet ut mot konsument, säger Lennart Nilsson, ansvarig för enheten för livsmedelsföretagande på LRF.


Per Rosengren, direktör för hållbarhetsfrågor på Coop, öppnar däremot för en ”fortsatt diskussion” om märkningen av svenskt kött ska se ut i framtiden. Han kan tänka sig en annan märkning där ursprunget framgår.

– Standarden kom till för att det är kris i svensk primärproduktionen av griskött. Därför tog vi fram märket. Huvudfokus är att lyfta fram den svenska produktionen. Vi får kanske gå vidare och titta på hur vi ska få till en annan märkning som tydliggör att råvaran är svensk men att slutprodukten är förädlad eller förpackad utomlands, säger han i lantbrukets nyhetstidning ATL.


Kravet på att en märkning som fungerar väl för konsumenter ska ändras så att den passar producenten, är lite väl märkligt för att det ska gå att svälja. Och att Coop nu börjar svaja är ännu mer svårsmält. 


En del i en ursprungsmärkning är för många både att djuren är födda, uppvuxna och slaktade i Sverige. Men en annan aspekt är för många att maten inte har transporterats hit och dit innan den hamnar på tallriken.


Dessutom kommer EU-lagstiftningen snart ikapp den svenska. Om tre år blir det en ny ursprungsmärkning för kunden att ta ställning till. Exakt vad den ska stå för är ännu inte riktigt avgjort. 


Så fram till dess:

Sjabbla inte bort förtroendet för en fungerande märkning. Krångla inte till det för konsumenterna – stå fast vid vad ni sagt. 

Annons