Nej det är inte en person. Snarare är allanblackia den nya palmoljan.

Palmolja har under de senaste decennierna seglat upp som industrins älsklingsingrediens. Den används inte bara i mer än hälften av världens livsmedelsprodukter utan också i allt från kosmetika till fordonsbränsle.

Oljepalmen är en tropisk växt som förr växte vilt. Numera odlas den i stora monokulturer på mark där skogen skövlats. 

Världens behov verkar numera vara i det närmaste omättligt. I dag produceras över 70 miljoner ton palmolja om året och produktionen förutspås växa kraftigt de kommande åren. Samtidigt kritiseras fettet för att det är ofta är onödigt och onyttigt, och dessutom är oljepalmens produktion dåligt för arbetare, djur och miljö i det länder där den produceras. Men på lång sikt är kanske det största problemet dess omfattande påverkan på jordens klimat.

I sin iver att hitta en ersättare till den kritiserade palmoljan har industrins spejare hittat allanblackia, som också är en tropisk oljeväxt. Den växer i nuläget vilt i Afrika, vilket ju låter bra. Men det gäller att se upp. 

Än så länge är produktionen liten, men om den ska kunna ersätta palmoljan, så kommer man att vara tvungen att anlägga gigantiska plantager även för denna växt.

Då kommer den troligen att gå samma väg som palmoljan — från att vara en intressant och praktisk produkt från vildväxande träd till en starkt kritiserad regnskogsskövlande råvara för storindustrin.

Håll era kritiska ögon öppna!


Björn Bernhardson
Grundare och verksamhetsledare Äkta vara


PS. Allanblackia finns redan i Floras eko-margarin.Annons