I början av maj presenterades Sveriges första klimatcertifierade kött, Ejmunds gård från Gotland. Äkta vara har bjudit in Anna Richert, som är ansvarig för klimatfrågor på Svenskt Sigill att förklara vad det innebär.


Kan man klimatcertifiera kött?

Ja, det kan man! Det första klimatcertifierade köttet presenterades den 9 maj, och då måste det ju vara möjligt. Nu ska jag berätta mer om varför vi på Svenskt Sigill väljer att sticka ut hakan med nötköttet.


Klimatcertifieringen är ett sätt att minska klimatpåverkan av livsmedel. Systemet kommer ur ett projekt som drivits sedan 2007 av Svenskt Sigill och Krav, där vi gemensamt och tillsammans med forskare tagit fram ett regelverk som ger minskad klimatpåverkan. 


Nu är det ju svårt att minska utsläppen från nötkreaturen, en mycket stor andel av utsläppen kommer från de idisslande djurens rapande och det går inte att få bort. Istället får man arbeta med andra saker. För att klara certifieringen ska man föda upp djuren på hög andel grovfoder och bete, vilket också gör att man får nyttigare kött, öppna landskap och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Man får inte använda soja som fodermedel, det är viktigt för att minska trycket på regnskogarna. Djuren ska också vara friska och växa stabilt, och till sist ska man hushålla med energi och kväve samt arbeta för mer icke-fossil energi i produktionen


Köttets klimatpåverkan är något av det svåraste man kan ge sig på. Vi vet att många menar att man inte kan klimatmärka kött, att det skulle vilseleda konsumenterna. Och då vill vi berätta, att klimatcertifieringen inte är tänkt som det enda redskapet för att få till en uthållig produktion och konsumtion. Det är klart att många av oss borde äta mindre mängder kött, men när man väl äter kött så vill man kunna välja det bästa. Klimatcertifieringen är ett viktigt steg på vägen dit, ett steg bland många andra.


Det viktiga nu är att få systemet att rulla och växa, lära oss mer och utveckla reglerna allt eftersom. Idag finns det 58 artiklar i butik som är klimatcertifierade, genom 38 producenter, och antalet växer hela tiden. Som konsument kan du fråga efter klimatcertifierat i din butik, det finns certifierad mjölk, blommor, grönsaker, griskött och från och med nu, även nötkött! 


Missa inte Medveten konsumtions Science café på temat Hållbart kött, finns det? Läs mer>> 

Annons