Systembolaget lanserade naturviner i sitt specialsortment den 2 april. Några välkända vinskribenter uttryckte sig negativt om bolagets initiativ i sina spalter. Anledningen är kanske okunskap och avoghet inför något nytt? Här skriver vinkännaren Rudolf Sillén om naturvin och skillnaden mot vanligt vin.


Det sägs att det inte finns någon definition på naturvin. Det är fel!

Enligt organisationen VinNatur, som har 192 medlemmar från 9 länder, definieras naturvin enligt nedanstående:

  • Odlingen skall ske utan användning av kemiska bekämpningsmedel (pesticider)
  • Ingen konstgödsel får användas
  • Enbart hela, oskadade druvor får användas – dvs manuell skördning
  • Ingen teknisk jäst (genmodifierad) får användas
  • Inga tillsatser får användas vid vinifieringen
  • Ingen eller minimala tillsatser av sulfiter tillåts
  • Klarning av viner skall ha skett utan filtrering eller tillsatser

Ekologiska viner fyller de två första kraven och liksom för naturvin måste producenterna vara certifierade. Naturvin kan enkelt sägas vara en utvidgning av ekologiskt vin där man minimerat användning av sulfit (svavel) och dessutom fullt ut avstått från användning av tillsatser vid vinifieringen.

Naturvin är egentligen inget nytt! Praktiskt taget alla kvalitetsviner som producerades före 1950 var naturviner eftersom pesticider och andra hälsovådliga tillsatser då inte fanns kommersiellt tillgängliga!

Det påstås också att det inte finns någon garanti för hur vinerna framställs. Det är också fel! Naturvinsproducenter är certifierade av officiella organisationer som Demeter, Agriculture Biologique, Ecocert och Ecovin. Det innebär årliga kontroller av vingårdarna med analyser av vinerna för att garantera att pesticider mm inte använts. Kontrollen är alltså väsentligt bättre än för vanliga viner!

vinglas[Fotoakuten]

Användning av pesticider och konstgödsel har gjort att man kunnat öka skördarna vid produktion av vanliga viner. Druvorna besprutas ofta var 10:e dag med bekämpningsmedel, systemiska ämnen som tränger in i druvan och därmed in i vinet. Pesticider är giftiga och en del klassade som cancerogena och neurogena. Enligt en EU-utredning är druvor det mest förorenade livsmedlet. Samtliga prover som togs på vanliga viner innehöll rester av minst fyra bekämpingsmedel. Typiska halter var mer än 20 mikrogram/liter. Gränsvärdet för dricksvatten är 0,5! Vid odling av druvor för ekologiska och naturviner används inte pesticider.


Bekämpningsmedel dödar mikrofloran i druvstockens rotzon. Användning av konstgödsel gör att rotzonen blir väldigt grund. Det gör att rötterna inte kan tillgodogöra sig mineraler som finns i jorden. Vinmakarna kompenserar detta genom syntetiska tillsatser vid vinifieringen. ”Terroiren” blir därför en kemikaliecocktail!


I vanliga viner tillsätts sulfiter för att eliminera risk för angrepp av mikrober och svampar på druvorna. Svaveltillsatser nyhet_vingift[Fotoakuten]används även för att eliminera de naturliga jästbakterierna för att istället använda skräddarsydd teknisk jäst. Tillsatserna är oftast 100–300 mg/liter, mest i vita viner och boxviner. Enligt WHO är gränsen för sulfit 0,7 mg/kg kroppsvikt. Redan efter att ha druckit en halv flaska vanligt vin kan man ha överskridit gränsen. Svavel ger upphov till flera obehagliga symptom: allergiska reaktioner, nästäppa och rodnad, huvudvärk, astmatiska besvär och ökad cancerrisk. I naturviner tillsätts ingen eller mycket begränsade mängder sulfit. En del sulfit bildas vid jäsningen men halterna är oftast lägre än hälften av vad som finns i vanliga viner.


Överskott av sulfit binder aldehydbaserade aromämnen som finns i vinet. Den naturliga doften och smaken undertrycks och måste kompenseras med tillsatser i de konventionella vinerna.


De låga halterna av sulfiter i naturvin gör att hållbarheten för vita viner begränsas till cirka 5 år. I röda viner finns tanniner som fungerar som en naturlig antioxidant vilket gör att lagringstider upp till 10 år är möjligt utan tillsats av sulfit.


I vissa röda naturviner finns höga halter av antioxidanter (procyanidin) som visat sig reducera risken för bland annat hjärt- kärlsjukdomar med upp till 40%. Vid lagring reduceras halterna och vid lagring av ett vin längre än 5 år är halterna nära noll. Men blindtester har visat att lagring längre än 3 år inte ger någon märkbar kvalitetsförbättring. Att naturviner inte kan lagras i 15 år är väl därför inte något relevant motargument?


Alla torde vara intresserade av att livsmedel, inklusive vin, inte innehåller skadliga ämnen. Problemet med vin är att det inte finns någon innehållsförteckning att relatera till. De flesta konsumenter vet inte vad vinet innehåller mer än alkohol.


Begreppet ”Äkta vara” som myntades av föreningen med samma namn tillsammans med journalisten Mats-Eric Nilsson, mötte ett visst motstånd till en början men idag har deras insatser gjort att vi kan köpa varor utan onödiga tillsatser. Det samma borde naturligtvis gälla även för vin. Systembolagets introduktion av ekologiska viner och nu den blygsamma introduktionen av naturvin är ett steg i rätt riktning, vilket herrar vinskribenter borde uppmuntra! Naturvin är Äkta Vin!


Annons