En intressant artikel från 2011 hos NRK rapporterar om ett forskningsprojekt där man jämfört kyckling uppfödd på sojaolja (vad som idag är det normala) jämfört med kyckling uppfödd på raps- och linfröolja.

Kycklingen uppfödd på sojaolja fann man hade höga förekomster av Omega 6 och låga av Omega 3. Kycklingen däremot som fötts upp på raps- och linolja hade mer av Omega 3 och många gånger lägre nivåer av Omega 6.

Vad spelar det då kvoten mellan Omega 3 och Omega 6 för roll?

Från ovanstående artikel och intervju med Anna Haug, näringsfysiolog och forskare vid UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) i Ås, Norge:

"Det er allment akseptert at vi får i oss for mye omega 6 og for lite omega 3, og at det har helsemessige konsekvenser, sier Haug. Hun forklarer at omega 6 blir omdannet til det hormonlignende stoffet arakidonsyre i menneskekroppen, og at for mye av dette kan gi svært uheldige konsekvenser."


Liknande studier på betydelsen av fodret har gjorts också vad gäller kött från kossor – här beskrivet i en artikel från Ekologiska lantbrukarnas tidning – Grovfoder* gör köttet nyttigare och djuren mer välmående:

"Eftersom dagens uppfödning av djur till stor del är spannmålsbaserad innehåller kött oftast en alltför liten andel omega 3-fettsyror och en alltför stor andel omega 6-fettsyror. I gångna tiders livsmedelsproduktion innehöll köttet mer av omega 3, eftersom djuren fick gå på naturligt bete under längre perioder och spannmål användes till utfodring i mindre utsträckning. För att gagna både djurens välfärd och människors hälsa vore det av stort värde om utfodringen anpassades så att kvoten omega 6/omega 3 blev gynnsammare, dvs lägre.


Ko_stor[Erik Östling]Också när det kommer till kossornas mjölk är fodret av hög betydelse för näringsinnehållet enligt en sammanfattande studie – Näringsinnehållet i ekomjölk skiljer sig tydligt från konventionell (SLU):

"Skillnader i näringsinnehåll mellan ekologiskt och konventionellt producerad mjölk har nu konstaterats i en metaanalys av tretton studier från 2008-2011. Författarna slår fast att de ekologiska kornas foder är det avgörande för skillnaden i näringsvärde.

Samma sak även när det kommer till lax (som ofta marknadsförs på sitt Omega 3-innehåll) – Svenska Dagbladet – Dagens lax mindre nyttig:

"Sedan kosten för fiskarna har ändrats har näringsvärdet i laxen dessutom försämrats. Under den senaste tioårsperioden har mängden omega-3 i odlad lax halverats" enligt Bente Torstensen.


Det tycks alltså sammanfattningsvis högst relevant att fråga sig vad för mat som den egna maten ätit, samt att ifrågasätta vedertagna och generaliserande påståenden som om att ett visst köttslag är nyttigt eller onyttigt ("Lax är nyttigt” – "Rött kött är onyttigt”).

Därtill finns också god anledning att granska näringen i våra moderna grödor.


/Erik Östling 6 aug 2013.*Grovfoder = hö, hösilage, ensilage, bete (dvs färskt gräs) och halm. Kraftfoder = koncentrerat djurfoder, vanligen spannmål, rapskaka, soja med mera. (Wikipedia)Annons