Mat ska kunna serveras dygnet runt på sjukhusen och anhöriga ska kunna köpa mat. Ett eget tillagningskök ska alltid finnas med som alternativ när sjukhusen väljer måltidslösningar. Det har Måltidsutredningen i Stockholm kommit fram till.

Patienter i Stockholms landsting ska i fortsättningen kunna välja rätter och bestämma när de vill äta. Men det blir upp till varje sjukhus att bestämma om det ska göras i det egna köket eller beställas utifrån.

– Vår vision och våra krav är att patienterna ska ha tillgång till god och näringsriktig mat, dygnet runt, utifrån vars och ens behov. 

En förebild är sjukhuset i danska Hvidovre där landstingspolitikerna varit på studiebesök. Kostnaden blir i stort sett densamma som för det tidigare upphandlade storskaliga systemet med plastbyttemat från Sodexo.

Varje sjukhus får alltså välja vem som lagar maten och hur den ska serveras. Det kan vara brickor med varm mat, kantinsystem eller plastförpackade portioner som värms upp på avdelningen. Men ett eget tillagningskök ska alltid utredas som ett alternativ när vårdlokaler byggs eller byggs om.

Utredarna slår fast att maten och måltiden är en viktig och integrerad del av själva vården. Särskilt patienter med svag aptit riskerar att bli undernärda om sjukhusmaten inte är tillräckligt lockande.

Det finns behov av mer forskning kring såväl måltidssituationen som näringsfrågorna, och såväl det strategiska som det operativa arbetet behöver utvecklas, säger Anna Starbrink (FP).

Nu går måltidsutredningen ut på remiss till bland annat sjukhusen och fackförbunden, innan beslut tas i produktionsutskottet i mars.


Annons