Mats-Eric Nilsson fortsätter granska matindustrin, nu som chefredaktör för ett nystartat magasin. Hunger heter tidskriften, som har premiär i höst.


– Vanliga mattidningar är i huvudsak receptsamlingar och det kommer Hunger inte att vara. Istället ska vi granska matindustrin, bjuda på intressant matkultur, berätta om intressanta människor och inspirera hemmakocken på nya och annorlunda sätt, säger Mats-Eric Nilsson, som sedan 2007 har granskat industrin bakom den mat som vi äter i artiklar och böcker.


Bakom satsningen står skaparna av tidskrifterna Filter och Offside. Det nya magasinet kommer att ges ut i sex nummer per år med start i oktober.


Annons