Trots hårdare granskningar från myndigheterna serverar fortfarande sex procent av restaurangerna annat kött än vad som anges på menyn, visar en undersökning som gjorts under juni månad. I mars var siffran åtta procent.

Granskningen, som är den andra i år (den tidigare har vi skrivit om här), har utförts av Livsmedelsverket och Sveriges kommuner och omfattar endast nötkött. Bakgrunden är att flera brister i ärligheten inom restaurangbranschen uppdagats.

I årets två undersökningar har man kontrollerat nötköttet på sammanlagt 426 restauranger i 38 kommuner kontrollerats. Man har dels tittat på om de styckningsdetaljer som står på menyn verkligen finns i köket och dels om restaurangen kan visa varifrån köttet kommer, enligt ett pressmeddelande.

Förutom bristerna i restaurangernas ärlighet upptäcktes även att deras leverantörer brister i reglerna för ursprungsmärkning av köttet. Sju procent av de undersökta leveranserna fanns vara felaktigt märkta.

– Det måste vi titta närmare på. Det är allvarligt att reglerna för ursprungsmärkning inte följs eftersom det finns så starka önskemål från konsumenterna om att veta varifrån maten kommer, konstaterar Pontus Elvingsson.

Totalt ledde var sjätte kontrollbesök i undersökningarna till att kommunen beslutade om någon form av sanktion mot restaurangen.

FAKTA: Ursprungsmärkning av kött
  • En konsument får aldrig luras att tro att ett livsmedel kommer från ett annat land, en annan stad eller en annan region än vad det faktiskt gör.
  • Om en restaurang väljer att ange nötköttets ursprung på en meny så ska det också stämma med det som serveras på tallriken.
  • Ursprungsmärkningen är viktig för att kunna spåra och stoppa kött som utgör en risk för konsumenten.
Källa: Livsmedelsverket
Läs mer:
Annons