I december i år införs ingrediensförteckning på vin inom EU. Tyvärr kommer inte alla ingredienser behöva deklareras och tillverkarna kan också välja att gömma undan informationen på en hemsida, som kan nås genom att en QR-kod skannas med mobiltelefonen, i stället för att ha den på etiketten. Dessa undantag gör det krångligare och i vissa fall omöjligt för konsumenten att ta del av informationen. Läs mer här

Därför skickade Äkta vara innan sommaren ett öppet brev till Systembolaget, där vi uppmanade dem att göra det lättare, åtminstone för svenska konsumenter, att få veta vad vinet innehåller.

I ett mejl till Äkta vara skriver Fredrik Arenander, inköpschef på Systembolaget, att ingrediensförteckningar för viner kommer krävas in från leverantörerna och läggas till i produktinformationen på hemsidan. Han bekräftar också att informationen ska visas på samma sätt som på alkoholfria drycker, alltså lätt tillgänglig för konsumenten att ta del av.

Däremot har de fortfarande inte vidtagit några åtgärder för att göra det lättare att ta del av ingrediensinformationen när man besöker en fysisk butik. I det öppna brevet föreslog Äkta vara att Systembolaget skulle sätta ut dessa på hyllkantsetiketten, i alla fall om ingrediensförteckningen inte finns på flaskan. Då skulle informationen vara lätt att ta del av och vara tillgänglig för alla, oavsett om tillverkaren valt att skriva ut ingredienserna på flaskan eller gömma undan dem på en hemsida.

– Det tycker vi är ett rimligt förslag. Det skulle göra det mindre krångligt att ta del av ingredienserna och även öka tillgängligheten. Och vi vet ju nu att Systembolaget kommer att ha tillgång till informationen, så det kan knappast vara särskilt svårt att genomföra, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Ivar Nilsson

Annons