Svenskt sigill har tagit fram en märkning för svensk honung som ska garantera såväl ursprung, som kvalitet och äkthet.

Honung är ett av de livsmedel som det fuskas mest med i världen. Bland annat fuskas det med ursprungslandet, men det är också vanligt att honungen späds ut med billig sockerlösning.

Tillsammans med de svenska honungsproducenterna har Svenskt sigill därför tagit fram en certifiering som ska garantera att honungen kommer från Sverige samt att den är av hög kvalitet och inte förfalskad.

Hos de certifierade biodlarna kommer oberoende kontroller ske vartannat år. I certifieringen ingå även regler kring livsmedelssäkerhet samt omsorg om bina.

Ivar Nilsson

Läs mer om honung i Livsmedelsguiden >>


Annons