Bravos juice "Röd apelsin", som var finalist till antipriset Årets matbluff 2022, var bluffigare än man kunde tro. Namnet, som används som ett alternativt namn för blodapelsin, antydde att den uteslutande skulle innehålla juice av just denna frukt.

Endast den som läste den finstilta ingrediensförteckningen fick klart för sig att den största ingrediensen i själva verket var billig äppeljuice, eftersom äpple kom först i ingrediensförteckningen följt av apelsin och först därefter blodapelsin. Hur mycket av respektive frukt det var i den höll tillverkaren Skånemejerier dock hemligt.

Måste ange mängder
Men juicen var inte bara bluffig, den bröt även mot gällande märkningsregler. Om en ingrediens lyfts fram särskilt i märkningen av ett livsmedel, exempelvis i ord eller i bild, så har konsumenten rätt att få veta hur mycket av denna ingrediens den innehåller. Det framgår av EU-förordning 1169/2011, artikel 22, punkt 1.

Skånemejerier hävdade först att denna regel inte gällde deras juicer. Äkta vara skickade då in ett klagomål till kontrollmyndigheten Malmö stad, som gav Äkta vara rätt och tvingade företaget att lägga till detta på förpackningarna.

Så lite juice var det
Där kan man nu läsa att blodapelsin utgör ynka fem procent av innehållet. Det som vid en första anblick såg ut att vara blodapelsinjuice, bestod alltså till 95 procent av annat.

Innehållet visar sig utgöras av 80 procent äppeljuice, en frukt som tidigare alltså varken omnämndes eller avbildades på förpackningens framsida. Därtill innehåller den 14 procent juice från vanliga apelsiner. Alltsammans är sedan rödfärgat med juice från aroniabär.

Skånemejerier fortsätter hemlighålla
Skånemejerier har dock bara lagt till mängddeklaration på den aktuella juicen, medan företagets andra liknande juicer saknar sådan märkning.

Äkta varas tolkning av kontrollrapporten och föreläggandet från Malmö stad är dock att även dessa juicer borde märkas om. Enligt Äkta varas uppskattning rör det sig om sju av företagets juicer, som fortfarande saknar denna information. Äkta vara har därför nyligen skickat in ett nytt klagomål till Malmö stad, men har ännu inte fått någon återkoppling i ärendet.

Tidigare ändring räckte inte
Redan i samband med att "Röd apelsin" nominerades till Årets matbluff, alltså innan Malmö stads kontroll, genomförde företaget själva en ändring av produkten. Man bytte då namn till "Röd apelsin med äpple" och redigerade in några äppelskivor bland de apelsin- och blodapelsinskivor som prydde förpackningen.

Malmö stad ansåg dock att namnet fortfarande var vilseledande och Skånemejerier har därför bytt till "Röd apelsin äpple, apelsin & blodapelsinjuice". Ytterligare en juice ansågs vara vilseledande och har även den fått ett nytt namn.

Ivar Nilsson

Annons