Köttklister blir inte tillåtet i livsmedel.  Med mycket snäv marginal stoppade Europaparlamentet kommissionens förslag att använda koagulationsenzymet trombin som tillsats. Det som i vintras såg ut som en promenadseger för livsmedelsindustrin vändes till en seger för konsumenterna. 

Röstsiffrorna i parlamentet blev 370–262. Gränsen för att fälla EU-kommissionens förslag gick vid 369 röster.

Syftet med att använda trombin är att presentera bitar av kött som en enda köttprodukt, konstaterar majoriteten i Europaparlamentet i den antagna resolutionen. Risken för att kunderna vilseleds är uppenbar.

asawestlund[Marcus Kurn]

– Jag är jätteglad att Europaparlamentet nu satt stopp för det, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

 

Det var hon som skrev den resolution mot att godkänna köttklistret som Europaparlamentet idag röstade för. I och med dagens beslut kommer trombin, köttklister, inte att tillåtas som tillsats inom EU.

Viktigt beslut

Utslaget kan få effekter för EU:s nya livsmedelslagstiftning som träder i kraft nästa år.

– Vilseledandeaspekten kan få en större betydelse och det tycker vi är bra. Vi är glada om vi kan få mer gehör för den, säger avdelningsdirektör Evelyn Elfberg-Jansson vid Livsmedelsverket till TT.

Miljöpartisten Carl Schlyter, som tillsammans med Åsa Westlund tog initativet att stoppa köttlimmet utskottet,  hoppas att nejet till köttklister ska bli en tankeställare för EU-kommissionen. Beslutet var ovanligt, menar han:

CarlSchlyter[Fredrik Hjerling]

– Det speciella var att man tog fasta på risken för vilseledande. Det är väldigt sällan det argumentet används för ett förbud, säger han till TT.


Han drar slutsatsen efter att ha diskuterat frågan med tjänstemän inom kommissionen.

– Deras bild är att om vi stoppar detta nu så kan detta få konsekvenser för övriga liknande tillsatser, att de måste skärpa till reglerna om parlamentet har den här åsikten. Så det här kan få förstärkt effekt, tydligare märkning eller fler förbud, säger han.


Kompromiss
Den svenska regeringen sade ja till köttklistret i första instans, men har jobbat för att det ska klassas som en tillsats och därmed bli synligt för konsumenterna i innehållsförteckningen. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har aldrig gillat köttlimmet, men var ändå nöjd med kompromissen. Den danska regeringen var den enda som från början sade nej.


– Det är tråkigt att konstatera att den svenska regeringen, till skillnad från den danska, inte har bidragit till att hålla konsumentskyddet i Europa på en

hög nivå, säger Åsa Westlund.

Seger
Köttklistret skapade en större debatt än vad ansvariga politiker kunde ana.

Äkta vara gick tidigt ut och startade ett upprop mot köttlimmet. Det samlade på kort tid in nära 4 600 namnunderskrifter. Organisationen Sveriges konsumenter gick också snabbt ut och fördömde köttlimmet.

Dagens beslut i parlamentet är en seger för konsumenterna och konsumentorganisationerna.


Anna Karin Strand Nilsson

Bilder: Marcus Kurn och Fredrik Hjerling


Blogg: Mycket mycket sämre än riktigt kött >>

Blogg Köttlim=lyckad lobbying>>


Sökresultat för köttlimköttklistertrombin
Annons