För första gången har den antibiotikaresistenta bakterien MRSA hittats på en gris i Sverige. Det meddelar Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Det rör sig om den typ av bakterie som är kända för att ge infektioner hos människor.

Av provtagningen som gjordes på ett antal svenska slakterier var det ett prov av 191 som var positivt.
– Det här skulle varit en världssensation om det upptäckts för 5 år sedan, säger Henrik Ennart en av författarna till den nyutkomna boken Döden i grytan.

De senaste åren har problemen med MRSA och andra resistenta bakterier funnits i stora djurbesättningar inom EU. Förra året hittades smittan hos djur i 17 av 24 EU-länder.

MRSA kan överföras till människor som kommer i kontakt med djur, exempelvis bönder och veterinärer.
Enligt en EU-rapport är det möjligt, men inte bevisat, att MRSA också kan smitta via maten, eftersom man påträffat samma varianter hos svin och människor, berättar Henrik Ennart och Mats-Eric Nilsson i boken.
”Den täta intensifierade djurhållningen, där tiotusentals djur lever sina korta liv tätt sammanpressade, bildar en perfekt grogrund för spridningen av både nya och gamla bakterier och virus”.

I boken kritiserar författarna bland annat den bristande kontrollen av djur i Sverige, något som SVA tillbakavisat. Men i en rapport som publicerades tidigare i vår skriver SVA:
”Monitorering av resistenta bakterier i livsmedel har dock hittills bara
skett sporadiskt, men löpande övervakning startar år .2009... Vår kunskap
om förekomsten av resistenta bakterier i svenska och importerade livsmedel är därför
knapphändig liksom risken förknippad med livsmedelsburen antibiotikaresistens”.

Nu har SVA tillsammans med Svensk Djurhälsa för första gången hittat ett positivt MRSA-prov taget från ett gristryne. Det är långt ifrån lika vanligt här som i de stora besättningarna på kontinenen där 10 000 djur föds upp i intensivproduktion med antibiotika.
–    Det här är länder vi köper in kött ifrån, säger Henrik Ennart. Man har hittat smitta också i fläsk, men det är fortfarande osäkert om det kan spridas via mat.

En punkt som får ny aktualitet är ursprungsmärkning också av gris, inte bara på nötkött. Trots att det nu finns påvisat att MRSA finns på gris även i Sverige, kan vi bara vinna på en obligatorisk ursprungsmärkning. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) avvisade förslaget med hänvisning till att det skulle bli för dyrt för små producenter. Frågan är om svenska grisbönder klarar sig utan en märkning.
Anna Karin Strand Nilsson

Annons