Titandioxid, E171, är inte säkert att använda som livsmedelstillsats. Det är resultatet av en ny riskutvärdering av färgämnet, som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har genomfört.

Experterna har därmed ändrat sig jämfört med den utvärdering som gjordes så sent som 2016, då färgämnet fick grönt ljus. Visserligen pekade man då på "luckor" i det tillgängliga underlaget om tillsatsen, men det inget som gjorde att det inte bedömdes vara säkert att använda.

Kan orsaka cancer
Färgämnet, som bland annat är vanligt i godis, har dock varit fortsatt ifrågasatt på grund av misstankar om skadlig påverkan på vår hälsa. Ämnet består delvis av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar, och hur dessa påverkar oss är något som det på senare år har kommit alltmer forskning om.

Djurstudier har bland annat visat att nanopartiklarna kan tränga igenom tarmväggen och in i kroppens celler. Där kan de bland annat skada kromosomerna och orsaka genetiska skador på DNA:t. Det senare kan i förlängningen ge upphov till mutationer och i värsta fall cancer.

"Kan ackumuleras i kroppen"
Många tillsatser är endast tillåtna i mindre mängder, som anses så små att de inte kan orsaka någon skada. I sin nya utvärdering har dock EFSA kommit fram till att någon sådan gräns inte finns för titandioxid.

– En avgörande faktor som ledde fram till slutsatsen, är att vi inte kan utesluta genotoxiska skador efter intag av titandioxidpartiklar. Absorptionen av titandioxid är låg efter oralt intag, men partiklarna kan ackumuleras i kroppen, säger professor Maged Younes, som ingått i EFSA:s expertpanel, i ett uttalande.

Förbjudet i Frankrike
Misstankarna om genotixicitet, dvs skador på DNA, ledde till att Frankrike i januari förra året valde att förbjuda tillsatsen, efter att ha gjort en egen säkerhetsutvärdering.

Det är nu upp till EU-kommissionen att fatta beslut om tillsatsen ska förbjudas inom unionen.

Det svenska Livsmedelsverket säger i en artikel i Svenska Dagbladet att man väljer att avvakta kommissionens beslut.

– Nästa steg blir att EU-kommissionen tar upp frågan inom några veckor och vi kommer att avvakta vad de kommer fram till, säger Sara Gunnare, toxikolog på myndigheten, till tidningen.

FAKTA: Titandioxid
  • Titandioxid (E171) används för att färga livsmedel vita, men även som ett slags "grundfärg" för att få ge andra färgämnen en klarare färg.
  • Det används bland annat i godis, tuggummi och bakverk.
  • I en undersökning av lösgodis, som konsumenttidningen Råd & Rön gjorde förra året, fanns tillsatsen i sju procent av 298 undersökta sorter.

Ivar Nilsson

Läs mer
Förbjudet i Frankrike – vanligt i lösgodis
Frankrike förbjuder färgämne – kan inte garantera säkerheten
Frankrike tar ledartröjan i kampen mot tillsatserna
E-nummerguiden om titandioxid

Bli medlem