Är du också orolig för vårt vatten? Har du funderat på hur storskaliga monokulturer utarmar jorden? Undrar du om bekämpningsmedlen som används i jordbruket stannar kvar i maten som du äter?

Vill du stötta ett jordbruk som arbetar tillsammans med annat liv runt omkring oss och faktiskt ökar mångfalden av insekter, maskar och skalbaggar?

Har du, liksom jag, stått med ett importerat ekologiskt äpple i handen och undrat varför vi behöver transportera det långväga när det finns så goda odlingsmöjligheter i vårt eget land?

Du är inte ensam. Vi är många som tröttnat på att den ekofrukt som finns i landet inte når ut till konsument, och att det som styr utbudet i butikerna fortfarande inte tar hänsyn till miljön utan till priset (eller vad de nu har för anledning), för äpplena finns men blir kvar hos våra ekologiska äppelodlare!

Jag är beredd att betala för de mervärden som finns i ekologisk odling. Jag ställer mig bakom Sveriges ekologiska fruktodlare men i vilka butiker hittar jag svenska ekologiska äpplen att köpa?

Känner du precis som jag att nu gör vi något och frågar i varje butik efter svenska ekologiska äpplen som Santana, Aroma, Frida, Holsteiner, Cox, Katja, Rubinola med flera?

Nu är det dags för förändring!


Ulrika Brydling, ledamot i Äkta varas styrelse
Kock och medveten konsument som brinner för svenska ekologiska bönder och deras råvaror.


Annons