Krav har, hittills, haft relativt stränga regler för vilka tillsatser som är tillåtna, strängare än de som gäller för EU-ekologiska produkter. Med hänvisning till försiktighetsprincipen har man exempelvis inte tillåtit ämnen som kan vara skadliga för oss. Därför har man inte heller tillåtit det i andra charkprodukter mycket vanligt förekommande konserveringsmedlet nitrit. Sedan länge har det nämligen funnits misstankar om att denna tillsats kan vara cancerframkallande.

Gjort helt om
Nu har Krav valt att frångå denna princip. Förändringen sker märkligt nog samtidigt EU:s nya säkerhetsutvärdering visar att nitrit faktiskt är farligare än man tidigare har trott. EU-kommissionen utreder därför en sänkning av de högsta tillåtna halterna av nitrit.

Bakgrunden till Kravs beslut är att man vill ”minska handelshinder och möjliggöra för ökad produktion av Krav-märkta livsmedel”. En stor del av köttet från Krav-grisar hamnar nämligen i EU-ekologiska produkter, där nitrit alltså tillåts, eftersom de stora tillverkarna och butikskedjorna, varav flera är medlemmar i Krav, envisas med att använda eller kräva denna tillsats.

– De stora företag som ligger bakom Krav har egentligen alla möjligheter och resurser att lyfta nitritfritt, så att konsumenten själv får välja. Tyvärr har man valt att gå den motsatta vägen, troligen för att man vill skydda sitt övriga sortiment, som innehåller nitrit. Det är som att de vore beroende av nitrit, kommenterar Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson beslutet.

Ytterligare tio tillsatser
Samtidigt som Krav beslutade att tillåta nitrit, vilket här handlar om natriumnitrit (E250) och kaliumnitrat (E252), passade man även på att tillåta ytterligare tio tillsatser (se bild eller lista här). I och med det har man anpassat sig helt till de regler som gäller för EU-ekologiskt på tillsatsområdet. Förutom på en punkt.

Krav tillåter nämligen sedan tidigare en rad tillsatser, främst konserveringsmedel, i olika typer av fiskprodukter, som inte är tillåtna i EU-ekologiska produkter. Det betyder att Krav från och med den 1 januari 2024 tillåter 64 tillsatser, jämfört med 56 i EU-ekologiskt.

Ivar Nilsson

Läs mer

För mer nitritfritt!