Debatten om köttlimmet är något som berör. När namninsamlingen stängde tisdags hade 4573 personer skrivit under Äkta varas upprop mot att trombin ska godkännas som tillsats i EU. Nu har uppropet>> och namnlistorna>> skickats till ledamöterna i EU-parlamentets miljöutskott.

Spridningen är stor, vi som inte vill ha limmat kött på våra tallrikar kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö, från Stöde, Färgelanda, Sala, Hörnefors, Piteå och – Phuket!

Enzymet trombin utvinns ut blod och kallas köttklister för sin förmåga att läka ihop överblivna småbitar av kött till en större bit, exempelvis biff eller filé. Äkta vara anser att köttlimmet är vilseledande för konsumenten och har som enda uppgift att lura ögat.

Underskrifterna har överlämnas till ledamöterna i miljöutskottet inför en omröstning om köttklistret som planeras till den 26–28april. Om miljöutskottet röstar för resolutionen mot trombin>>, skriven av svenska ledamoten Åsa Westlund (S)>>, avgörs frågan av hela det samlade parlamentet.

EU godkänner köttlim >>
En hokuspokusprodukt >>
Blogg: Mycket mycket sämre än riktigt kött >>
Blogg Köttlim=lyckad lobbying>>

Sökresultat för köttlim köttklister trombin


Annons