I våras kom EU:s expertpanel med en ny säkerhetsutvärdering av färgämnet titandioxid (E171), efter att ämnet förbjudits i Frankrike. Utvärderingen kom fram till att ämnet inte längre är säkert att använda i livsmedel, vilket Äkta vara har skrivit om här.

Nu har EU-kommissionen och medlemsstaterna beslutat att följa rekommendationen och föreslår ett förbud av tillsatsen i hela unionen som ska träda i kraft i början av 2022, följt av en utfasningsperiod på sex månader. Förslaget kräver dock även godkännande i EU-parlamentet och av Europeiska rådet, vilket väntas de närmsta månaderna.

Matsäkerheten och konsumenternas hälsa är inte förhandlingsbart. Idag agerar vi beslutsamt tillsammans med våra medlemsstater, baserat på grundlig forskning, för att ta bort en riskabel kemikalie i livsmedel, säger Stella Kyriakides, kommissionär med ansvar för hälsa och matsäkerhet, i en kommentar.

Titandioxid har blivit alltmer ifrågasatt i takt med att kunskapen om så kallade nanopartiklar har ökat. Så sent som 2016 kom EU:s experter fram till att ämnet var säkert att använda, även om de då noterade vissa luckor i underlaget. Nu har de alltså ändrat sin bedömning.

FAKTA: Titandioxid
  • Titandioxid (E171) används för att färga livsmedel vita, men även som ett slags "grundfärg" för att få ge andra färgämnen en klarare färg.
  • Det används bland annat i godis, tuggummi och bakverk.
  • I en undersökning av lösgodis, som konsumenttidningen Råd & Rön gjorde förra året, fanns tillsatsen i sju procent av 298 undersökta sorter.
  • Ämnet består delvis av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar. Djurstudier har bland annat visat att dessa kan tränga igenom tarmväggen och in i kroppens celler. Där kan de bland annat störa matsmältningen, skada kromosomerna och orsaka genetiska skador på DNA:t. Det senare misstänks i förlängningen kunna ge upphov till mutationer och i värsta fall cancer.

Ivar Nilsson

Läs mer
Färgämne inte längre säkert – kan förbjudas
Förbjudet i Frankrike – vanligt i lösgodis
Frankrike förbjuder färgämne – kan inte garantera säkerheten
E-nummerguiden: Titandioxid

Annons