Handeln får i Dagens Nyheter kritik av bland andra livsmedelshygieniker och charkbranschen för att inte hålla tillräckligt kallt i sina kyldiskar. Svenska kyldiskar håller i allmänhet högre temperatur, 8 grader, än övriga i Europa. Risken med för hög temperatur är att bakterier växer till sig och maten kan bli farlig.

Livsmedelshandlarna svarar med att säga att en temperatursänkning också höjer energikostnaden. VD på Svensk Dagligvaruhandel, Thomas Svaton, menar att dagens nivåer är accepterade av Livsmedelsverket och då måste det vara rätt och riktigt.
 
Frågan har diskuterats med jämna mellanrum och det stupar allt som oftast på att det blir för dyrt att ha kylar som håller rätt temperatur för en rimlig hållbarhet på färskvaror. Coops talesman säger i en kommentar i Dagens Nyheter, till intet förpliktigande, att de följer diskussionen inom branschen.

Så länge som ingen tvingar handeln kommer den att hålla högsta möjliga temperatur, trots att det på en förpackning kan stå att varan ska förvaras i exempelvis 4 grader. Det är utifrån den temperaturen som tillverkaren har bedömt hållbarhetsdatumet.

Livsmedelshygienprofessor Marie-Louise Danielsson-Tham kommenterar att det är extra viktigt att hålla temperaturen låg eftersom många tillverkare väljer att sänka nitrithalten i charkprodukterna. Om nivån låg på 5 grader skulle risken för bakterietillväxt minska och hållbarheten dessutom öka väsentligt.  Det är det vi privatpersoner uppmanas till när det gäller våra egna kylskåp.

Det finns ingen lag som säger att charkuterivaror måste innehålla nitrit. Däremot krävs det av tillverkare att producera mat som är säker. I en obruten kylkedja är behovet av konserveringsmedel som nitrit inte lika stort. Det är när det börjar slarvas i leden som problem med sjukdomsframkallande bakterier kan öka. Nu kanske det är dags att kräva samma sak av handeln, att hantera och förvara maten på ett säkert sätt. 

Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, igen:
”… olika livsmedel kräver olika kyla… När det gäller charkprodukter som innehåller nitrit så har de ett konserveringsmedel som gör att de kan förvaras i lite högre temperatur”.

Hans uttalande får mig att tänka på en mening i förra veckans ledarartikel i finlandssvenska tidningen Landsbygdens folk: ”…det är inte konsumenterna som behöver tillsatsämnen utan handeln.”

Är det därför det blir sånt ramaskri så fort någon ifrågasätter nitrit?


Annons