Ekologiska och utegrisar klarar bättre att stå emot salmonellasmitta än slaktsvin i konventionella besättningar. Det framgår av en dansk undersökning gjord vid Födevareinstituttet vid Danmarks Tekniska Universitet.


I undersökningen fann forskarna salmonella hos 10,7 procent av de konventionella slaktsvinen, hos 7 procent av de ekologiska och hos 4,8 procent av de från frilandsbesättningar.

Resultatet förvånar dem:

”Vi hade förväntat oss det omvända, säger Anne Wingstrand som är seniorforskare på Födevareinstituttet och en av dem som genomfört studien.”


Konventionella grisar är alltid inomhus. Och även om frisk luft och mera plats är bra för djurens välfärd trodde forskarna  att de ekologiska och frilandsgrisarnas utevistelse skulle öka risken för grisarna att smittas av salmonella. För det första för att utegrisar kommer i kontakt med vilda djur och fåglar som kan vara smittade med salmonella och för det andra för att det är svårare att få uteplatserna torra och rena vilket kan gynna smittspridning.


Nu måste forskarna gå vidare med att titta på orsaken till att eko- och utegrisar klarar sig bättre från salmonella. Fodret kan vara en orsak. Längre tid för kultingarna hos suggan en annan.

”Suggorna kan skapa antikroppar mot exempelvis salmonellabakterier och de antikropparna kan de ge vidare till avkomman genom mjölken. Det gör att grisarna är mer motståndskraftiga så länge de diar och själva långsamt får bygga upp immunitet, förklarar Anne Wingstrand.”


Forskningsresultaten är fortfarande osäkra, men tidigare studier har visat på samma tendens, exempelvis en från jordbruksvetenskapliga fakulteten i Århus och en amerikansk studie om visade betydligt mindre salmonellabakterier hos kycklingar i ekologisk produktion jämfört med konventionell.


Läs mer om den danska studien>>

Läs mer om den amerikanska kycklingstudien>>


Anna Karin Strand Nilsson


Annons