I konventionellt vin får ett 60-tal ämnen tillsättas under själva vintillverkningen, men hur hittar man viner med färre av dessa tillsatser?


Eftersom dessa inte behöver, eller ens får, skrivas ut på etiketten är det svårt för konsumenten att veta. Därför har vi här nedan sammanställt en lista över några märkningar och begrepp som begränsar användningen av dessa ämnen.


Ekologiskt vin (EU-ekologiskt)
Fram till förra året innebar ekologiskt endast att druvorna som vinet var gjort av var ekologiskt odlade, vilket förbjöd användning av konstgödsel samt alla kemiska bekämpningsmedel, förutom en begränsad användning av kopparsulfat och svaveldioxid.

Men de 1 augusti 2012 införde EU särskilda regler för ekologisk certifiering av vin. Dessa innebär, förutom att druvorna ska vara ekologiskt odlade, även att användandet av framförallt tillsatser har begränsats. I ekologiska viner tillåts endast fyra ämnen som räknas som tillsatser: tanniner (E181), svaveldioxid (E220), kaliumpyrosulfit (E224) och metavinsyra (E353).


Många av ämnena på EU:s lista över tillåtna ämnen vid vinproduktion klassas dock som processhjälpmedel – inte som tillsatser och här godkänner man ytterligare knappt 40 ämnen, vilka finns angivna här. I vissa fall har man dock begränsat de högsta tillåtna mängderna. Exempelvis är de högsta tillåtna halterna av sulfit, som finns naturligt i låga halter i vin, 100 mg per liter i ekologiskt rödvin respektive 150 mg i vitt vin och rosévin, jämfört med 150 mg respektive 200 mg i motsvarande konventionella viner. Även vissa processer, som elektrodialysbehandling, är förbjudna vid ekologisk framställning.


Krav-märkt vin
Följer i princip samma regler som EU. Största skillnaden är att man även har krav på socialt ansvar, bland annat policy för social rättvisa, förbud mot diskriminering och rätt att organisera sig fackligt. När det gäller vad man får tillsätta i vinet följer man helt EU:s regler.

Naturliga viner (naturvin)
Som en motreaktion till dagen möjligheter att manipulera vinet på kemisk väg, har en ny rörelse inom vintillverkningen fötts. På franska kallas viner producerade enligt dessa idéer för "vin nature" vilket på svenska har översatts till "naturligt vin" eller "naturvin". Ett närbesläktat begrepp är "non intervention wines".

Några enhetliga regler eller kontroll finns i dagsläget inte och därför skiljer det sig en del mellan olika producenter. Det finns dock olika sammanslutningar av odlare som har gemensamma regler, men dessa skiljer sig åt sinsemellan. Det gemensamma målet är i alla fall att tillverkningsprocessen ska påverkas så lite som möjligt. Det innebär bland annat att inga kemiska bekämpningsmedel används på odlingarna och att druvorna ofta skördas för hand.


De flesta tillverkarna avstår dessutom nästan helt från att tillsätta ämnen under själva vinframställningen. Inte ens industriellt odlad jäst, istället för den jäst som naturligt finns på druvan, eller tillsats av vinsyra eller socker anses av de flesta tillverkare vara okej. Dock tillsätter de flesta av tillverkarna sulfit, men i betydligt lägre halter än vad som normalt används och dessutom endast vid buteljeringen och inte vid andra steg i processen, vilket annars är vanligt. Processer som filtrering och mikrooxidation med syrgas används ofta inte heller.


Naturviner tillverkas i liten omfattning och finns endast i Systembolagets beställningssortiment eller på beställning från specialiserade importörer, exempelvis expertproducts.se, winetrade.se och vinik.se.


Källor:

EU-förordning 203/2012

Systembolaget

Krav


Mer om tillsatser i vin:
"Smaklöst vin utan tillsatser" >>

Annons