Landstinget är på väg att radikalt förändra sjukhusmaten i Stockholm. De lokala storkök som hittills stått för matlagningen läggs ned. Istället byggs avdelningarnas kök om till microvågsugnsparker som ska värma byttor från en enda leverantör, Sodexo, berättar Svenska Dagbladet.
Protesterna har hittlills varit få, men sedan systemet tagits i bruk har det kommit in mängder av avvikelserapporter.
Några har med hanteringen av maten att göra, att förpackningar exploderar eller att  maten inte kommit till rätt plats. Men en stor del av klagomålen handlar om att den håller för låg kvalitet, att alla rätter smakar likadant och att det har varit svårt att få individanpassad kost.
Svenska Dagbladets matreporter Henrik Ennart har granskat de långa innehållsförteckningarna, något som landstingspolitikerna som gjorde studiebesök inför upphandlingen inte fick göra.
Miljöpartiet har från början varit emot förändringen och istället velat bygga på principen om närlagat. Nu har också socialdemokraterna i landstinget börjat ifrågasätta reformen. Ute på sjukhusen är många medarbetare kritiska.
Många som hamnar på sjukhus har i grunden nedsatt aptit. Fjärrproducerad mat ökar risken för undernäring, anser professorn i klinisk nutrition Tommy Cederholm. Nära varannan patient i slutenvården är undernärd eller i riskzonen att bli det och löper därmed ökad risk att dö i förtid. Försök med lokal och vällagad mat har däremot visat att patienterna äter mer och mår bättre, berättar han för Svenska Dagbladet.
– Läget har snarast försämrats. Det finns en trend att ta in storköksmat och den drivs av extremt starka ekonomiska krav. Men fjärrproducerad mat gör nog att vi inte kan minimera följderna av sjukdomsrelaterad undernäring. Istället skulle det behövas en starkare utveckling mot mer individanpassad kost, säger Tommy Cederholm till SvD.
Läs mer >>
Annons