Centerpartiet bryter isär den borgerliga enigheten om köttlimmet. Om EU-parlamentarikerna får rösta om köttklistret kommer partiets representant Lena Ek  rösta nej. Det visar den enkät som Äkta vara genomfört med samtliga svenska EU-parlamentariker.

Partierna har fått svara på fem frågor om köttlimmet. Enkätsvaren visar att motståndarna bland de svenska parlamentarikerna är i majoritet. S (5 mandat), mp (2), v (1) och centerpartiet (1) säger tydligt nej, medan M (4) och fp (3) säger ja, med förbehållet att köttlimmet ska märkas ut som en tillsats och att det inte ska få användas i storkök.

Den första frågan vi ställde var: ”På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?” Inget av partierna anser att det finns någon konsumentnytta med att trombin får användas som tillsats för att limma ihop mindre köttbitar till helt kött. S, MP, V, och C svarar tydligt nej på frågan, medan M och FP svarar mer undvikande men poängterar att viktigaste är att det blir en märkning. FP medger dock att det kontrollen redan idag är bristfällig av hur reglerna följs.

Just konsumentnytta är ett nyckelord i den nya tillsatslagstiftningen som EU arbetat fram och som ska börja gälla nästa år. Ändå är det en stor majoritet av EU-länderna som är för att godkänna köttlimmet.

S och MP har genom ett gemensamt initiativ tagit upp frågan om köttklistret i parlamentets miljöutskott, vilket är ett steg närmare en möjlighet för parlamentarikerna att få rösta. Först den 15 mars kommer frågan formellt till EU-parlamentet, sedan har parlamentet två månader på sig att svara.

Kristdemokraterna och Piratpartiet med en representant vardera, har inte svarat.

Anna Karin Strand Nilsson

Läs partiernas svar
Socialdemokraterna>>
Moderaterna>>
Folkpartiet>>
Miljöpartiet>>
Centerpartiet>>
Vänsterpartiet>>

Blogg Köttlim=lyckad lobbying>>
Annons